76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – Magna Masuria

O godzinie 17:00 będziemy obchodzić 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – największego w historii powstania zbrojnego. Powstanie było skierowane militarnie przeciwko Niemcom. Miało to być również zagranie polityczne przeciwko ZSRR oraz ciągnącemu komunizmowi.

Głównym celem Armii Krajowej było samodzielnie wyzwolić Warszawę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Wyzwolenie stolicy miało być symbolem i wzmocnieniem Polski na arenie międzynarodowej, aby powstrzymać plan Stalina na rozpowszechnianie komunizmu.

1 sierpnia o godzinie 17:00, o Godzinie „W” rozpoczęło się powstanie, które trwało 63 dni. Oddziały AK podjęły walkę z przeważającymi siłami niemieckimi. W tym samym czasie Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. Kapitulacja sił AK nastąpiła 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców zniszczeniu uległa znaczna większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Dzisiaj o godzinie 16:50 na Placu Armii Krajowej w Kętrzynie odbędzie się uroczyste oddanie hołdu żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim.

Bibliografia:

1. Władysław Bartoszewski: Dni walczącej stolicy. Kronika powstania warszawskiego. Warszawa: Świat Książki, 2008. ISBN 978-83-247-1202-
2. Marek Skolimowski: 63 dni walk w stolicy: Jaki był sens Powstania Warszawskiego?. rp.pl, 2 października 2019. [dostęp 2020-07-29].

2 thoughts on “76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  1. A gdzie młodzież szkolna?
    A harcerzy z ZHP ktoś zaprosił z Urzędu Miasta?
    Pewnie w podzięce za wyrzucenie z obiektu Baszta” przy ulicy Traugutta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *