Areszt wobec podejrzanego o zabójstwo – Magna Masuria

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 8 stycznia 2021 r. zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Patryka S. podejrzanego o zabójstwo mężczyzny w miejscowości Solanka w gminie Srokowo.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie skierował do miejscowego Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Patryka S. podejrzanego o dokonanie zabójstwa Remigiusza K. Do tego zdarzenia miało dojść w dniu 5 stycznia 2021 r. w miejscowości Solanka znajdującej się na terenie gminy Srokowo.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w dniu 8 stycznia 2021 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Patryka S. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

W ocenie Sądu, zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Patryka S. uzasadnione jest m. in. grożącą mu surową karą. Zdaniem Sądu, dodatkowo istnieje realne zagrożenie, że Patryk S. pozostając na wolności mógłby utrudniać dalszy prawidłowy tok postępowania w tej sprawie podejmując próbę ucieczki bądź ukrywania się przed organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, ukrywając lub niszcząc dowody w tej sprawie, jak również nakłaniając inne osoby do składania fałszywych, ale korzystnych dla siebie zeznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *