BARTOSZYCE: Debata na temat edukacji włączającej w Powiecie Bartoszyckim – Magna Masuria

BARTOSZYCE: Debata na temat edukacji włączającej w Powiecie Bartoszyckim

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyła się debata- Edukacja włączająca w Powiecie Bartoszyckim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zespół SCWEW Bartoszyce w ramach kampanii informacyjnej.

W debacie udział wzięli: Władysław Bogdanowicz – wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego, Katarzyna Basak – naczelnik wydziału ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji i strategii w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach, Zenona Baranowska specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Bartoszycach,  Ewa Rodziewicz dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,  Lucyna Jędryczka przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, Joanna Krejer kierownik działu wspierania rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, Halina Jędrzejewska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Bartoszycach,  Anna Jurgilewicz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach,  Monika Szpura- Kazimierczuk p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach, Małgorzata Kuzia koordynator ds. edukacji włączającej, Patryk Kuzia przedstawiciel środowiska lokalnego, rodziców, na widowni zasiedli członkowie Zespołu SCWEW Bartoszyce.

Spotkanie otworzył wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego Władysław Bogdanowicz, przywitał przybyłych gości, następnie głos zabrała Monika Dąbkowska moderator spotkania, która przedstawiła porządek wydarzenia oraz zapoznała członków debaty z pytaniami.


Uczestnicy debaty odpowiadali na pytania dotyczące edukacji włączającej w Powiecie Bartoszyckim:

1. Czego Państwo mogą zrobić więcej, aby edukacja włączająca stała się wiodącą w naszych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych)?
2. Czego Państwo mogą zrobić mniej, aby edukacja włączająca stała się wiodącą w naszych placówkach oświatowych (przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych)?
3. Co mogą Państwo zrobić inaczej żeby osiągnąć ten cel?
4. Co mogą Państwo przestać robić żeby skutecznie wdrażać edukację włączającą w naszym powiecie?
5. Co mogą Państwo zacząć robić żeby osiągnąć ten cel?
Dodatkowo przybyli goście wymieniali swoje spostrzeżenia w temacie dotyczącym edukacji włączającej. Po zakończonej dyskusji Monika Dąbkowska- moderator spotkania podsumowała całe wydarzenie, podziękowała za udział w debacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *