BARTOSZYCE: GDDKiA wybrała wykonawcę remontu drogi DK51 Bartoszyce-Wichrowo – Magna Masuria

BARTOSZYCE: GDDKiA wybrała wykonawcę remontu drogi DK51 Bartoszyce-Wichrowo

0

Firma Value Engineering z Warszawy opracuje dokumentację rozbudowy 30 km drogi pomiędzy Bartoszycami i Wichrowem. Złożyła najkorzystniejsze oferty w obu przetargach na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy DK51. Wykonanie dokumentacji dla odcinka Bartoszyce – Lidzbark Warmiński wyceniła na kwotę 3,9 mln zł, a dla odcinka Lidzbark Warmiński – Wichrowo na blisko 3 mln zł.

Kryteria oceny ofert

Komisja przetargowa oceniła złożone oferty według następujących kryteriów: 
•    cena – 60 proc.,
•    doświadczenie zespołu projektowego – 40 proc. 

Wybrane oferty uzyskały w tych kryteriach największą liczbę punktów. Termin wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 51 wynosi 30 miesięcy dla odcinka Bartoszyce – Lidzbark Warmiński i 28 miesięcy dla odcinka Lidzbark Warmiński – Wichrowo. Jeśli nie zostaną złożone odwołania, to jeszcze w styczniu br. planujemy podpisać z tym wykonawcą umowę.

Zakres i cel zadania

Wyłoniony w przetargach wykonawca zaprojektuje rozbudowę dwóch odcinków DK51 o łącznej długości 30 km. Docelowo w ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś. Przebudowane będą skrzyżowania, powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe oraz oświetlenie drogowe. 

Celem rozbudowy drogi krajowej nr 51 jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawienie warunków przejazdu tranzytowego oraz lokalnego. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu warunków techniczno-użytkowych drogi, a w szczególności wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni i poprawie geometrii drogi. 

Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu dzięki budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz zatok autobusowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *