BARTOSZYCE: Trzymiesięczny areszt za próbę zabójstwa 8-miesięcznego dziecka

0

Sąd Rejonowy w Bartoszycach w dniu 21 lutego 2023 r. przedłużył na okres dalszych 3 miesięcy tymczasowe aresztowanie stosowane wobec Patryka N. podejrzanego o znęcanie się i usiłowanie zabójstwa 8-miesięcznego dziecka.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach w dniu 20 lutego 2023 r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o przedłużenie na okres dalszych 3 miesięcy stosowania tymczasowego aresztowania wobec Patryka N. podejrzanego o znęcanie się oraz usiłowanie zabójstwa 8-miesięcznego dziecka. Do tych zdarzeń miało dochodzić w okresie od kwietnia do 6 maja 2022 r. w Bartoszycach.

Sąd Rejonowy w Bartoszycach w dniu 21 lutego 2023 r. przychylił się do wniosku prokuratora i przedłużył do 8 maja 2023 r. okres stosowania tymczasowego aresztowania wobec Patryka N.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodabnia, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów. W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę okoliczności i charakter zarzucanych podejrzanemu przestępstw, a w szczególności popełnienie ich w stosunku do niemowlęcia, wymierzenie Patrykowi N. surowej kary wydaje się jak najbardziej realne. Przy czym zastosowanie tymczasowego aresztowania uzasadnione jest realną obawą, że podejrzany przebywając na wolność mógłby próbować bezprawnie wpływać na zeznania świadków oraz ukrywać się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, utrudniając w ten sposób postępowanie.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *