BISZTYNEK: Trzy nowe odcinki dróg osiedlowych w miejscowości Łabławki – Magna Masuria

BISZTYNEK: Trzy nowe odcinki dróg osiedlowych w miejscowości Łabławki

0

W poniedziałek (20.11.2023r.) zostały uroczyście przekazane do użytkowania trzy nowe odcinki dróg osiedlowych w miejscowości Łabławki, w ramach zrealizowanego zadania pn.; „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnych, zlokalizowanych w granicach dz. nr  82/46, 82/48 i 82/49 w miejscowości Łabławki, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”

To kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Bisztynek mająca na celu poprawę jakości dróg w miejscowościach wiejskich, która bez wsparcia i sfinansowania jej w 100% przez KOWR nie byłaby możliwa.

Zadanie to zostało wykonane przez firmę „ART-BET Artur Wojtkiewicz” z Sępopola. Zakres robót obejmował m.in.:  obsługę geodezyjną, rozbiórkę istniejących nawierzchni, wykonanie korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy, ustawienie oporników na ławie betonowej z oporem, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na powierzchni prawie 900 m2,   wywóz urobku z korytowania i uporządkowanie terenu. Całość objęta jest 7-letnią gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót.

Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniósł 286 624,50 zł.  i został sfinansowany przez KOWR na podstawie podpisanej umowy o udzieleniu Gminie Bisztynek bezzwrotnej pomocy finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *