BISZTYNEK: Ulice Asnyka i Prusa w Bisztynku zostaną przebudowane

0

Przebudowa ulic A.Asnyka i B.Prusa w Bisztynku jest drugim  etapem  całościowego projektu pn. „ Budowa ulicy Sportowej,  rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową  i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku”.

25 lipca br. w wyniku zakończonej procedury przetargowej Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak podpisał umowę z wykonawca robót firmą – Usługi Brukarskie i Budowlane- Waldemar Komsta z Bisztynka. Ogólna wartość inwestycji, zgodnie z umową, wyniesie 481 489,31 zł. i jest w 50% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres robót przebudowy ulic Prusa i Asnyka obejmuje wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. z ciągiem pieszym na ul. Prusa zgodnie z obowiązującym projektem techniczno-budowlanym i pozwoleniem na budowę.  Przebieg trasy został dostosowany do przebiegu istniejących ulic. Przy projektowaniu wzięto pod uwagę istniejące wjazdy na posesje oraz niweletę ulicy Orzeszkowej i ulicy Spółdzielców. W wyniku zakończenia I etapu  inwestycji uzyskaliśmy dwa nowe odcinki dróg: ulicę Spółdzielców w klasie D o szerokości 5,0m  i jednostronnym 2% spadku o długości 279mb ulicę Sportową w klasie D o szerokości 5,0m  i spadku dwustronnym 2% na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Spółdzielców o długości 127mb. Łączna długość przebudowywanych i budowanych ulic wynosi 406 mb., a realizowany kolejny etap inwestycji uporządkuje ten obszar infrastruktury drogowej.

Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają do października br.

źródło: bisztynek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *