Burmistrz Reszla z zarzutami prokuratorskimi – Magna Masuria

Burmistrz Reszla z zarzutami prokuratorskimi

2

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „Helper”. Postępowanie prokuratury dotyczyło działalności stowarzyszenia w latach 2010-2017. Aktem oskarżenia objęte zostały 42 osoby w tym nie tylko osoby działające w stowarzyszeniu, ale także samorządowcy z województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Głównymi oskarżonymi jest małżeństwo K. – Tomasz K. i Katarzyna K. oraz reszta ich współpracowników. Wśród oskarżonych samorządowców znalazł się między innymi burmistrz Reszla, Marek J., prezydent Olsztyna. Piotr G., wójt Jedwabnego oraz były wojewoda warmińsko-mazurski i były dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Agent Tomek” i jego współpracownikom zarzucono wyłudzenie od samorządów ponad 71 mln zł dotacji na organizację i funkcjonowanie domów samopomocy i przywłaszczenie części dotacji w wysokości powyżej 34 mln zł.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przyznał, że wśród wydatków opłaconych ze środków z dotacji znalazły się koszty stałej obsługi prawnej renomowanej kancelarii radców prawnych, koszty zakupu artykułów ekskluzywnych, m.in. kosmetyków i odzieży znanych, światowych marek, czy artykułów wyposażenia domu, koszty wynajmu i użytkowania luksusowych samochodów, spłaty zobowiązań wynikających z zakupu, przebudowy i adaptacji prywatnych nieruchomości.

Postępowanie dotyczyło nieprawidłowości w latach 2010-2017, związanych z powstaniem Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „Helper” oraz uzyskaniem i wykorzystaniem przez nie dotacji celowych na finansowanie zadań publicznych udzielonych przez gminy w Purdzie, Jedwabnie, Reszlu i Olsztynie. Jak ustalono, środki publiczne otrzymywane przez stowarzyszenie jedynie w części przeznaczane były na funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. Pod pozorem realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej blisko połowa kwoty udzielonej dotacji wykorzystana została przez członków grupy organizującej proceder na zaspokojenie własnych potrzeb. Ponadto, środki publiczne wykorzystano na pokrycie znacznie zawyżonych i nie znajdujących uzasadnienia wynagrodzeń kadry kierowniczej środowiskowych domów samopomocy, którą tworzyli członkowie zarządu Stowarzyszenia „Helper”poinformował prokurator Paweł Sawoń.

Prokuratura zarzuca im, że przyznawali kolejne dotacje, pomimo niezakończenia i braku prawidłowego rozliczenia środków przyznanych na wcześniejsze prace. Co więcej, nawet już po wszczęciu w czerwcu 2015 r. postępowania w prokuraturze i po zabezpieczeniu przez policję dokumentów, oskarżeni urzędnicy, nie przeprowadzili rzeczywistej kontroli i na koniec 2015 r przekazali środki w wysokości ponad 4 mln zł na funkcjonowanie ośrodka w Olsztynie, ponad 3,5 mln z na ośrodek w Reszlu i ponad 1 mln zł na ośrodek w Marcinkowie (gm. Purda) poinformował prokurator Paweł Sawoń.

Śledczy zarzucili im niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień związanych z nieprawidłowym przydziałem dotacji i zaniechaniami w kontrolowaniu wydatkowania środków publicznych przez stowarzyszenie „Helper”.

2 thoughts on “Burmistrz Reszla z zarzutami prokuratorskimi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *