Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Emila C. za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad własną matką. – Magna Masuria

Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Emila C. za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad własną matką.

1

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 29 grudnia 2021 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Emila C. za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad własną matką. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Emil C. wyrokiem Sądu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 27 września 2021 r. został uznany za winnego tego, że znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką, a mianowicie, znieważał ją, poniżał, krzyczał, zmuszał do robienia mu zakupów w postaci papierosów i alkoholu, zabraniał korzystać z jedynego pokoju. Ponadto, oskarżony w dniu 7 maja 2021r. uderzył matkę otwartą dłonią w twarz i tył głowy, a następnie oburącz zaciskał dłonie na jej szyi, a także uderzył ją zaciśniętą pięścią i głową w twarz. W rezultacie kobieta doznała obrażeń ciała, które skutkowały rozstrojem jej zdrowia trwającym nie dłużej niż 7 dni. Oskarżony również groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia. Sąd Rejonowy skazał za to Emila C. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 50 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią na okres 1 roku od uprawomocnienia się wyroku. Oskarżony został obciążony również kosztami sądowymi.

Emil C. w złożonych wyjaśnieniach nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Jego obrońca zaskarżył powyższy wyrok.

Rozprawa odwoławcza w sprawie przeciwko Emilowi C. odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym. Sąd wyłączył jawność tej rozprawy z uwagi na ważny interes prywatny pokrzywdzonej matki oskarżonego. Sąd wskazał, że na rozprawie będą roztrząsane okoliczności i szczegóły z życia prywatnego pokrzywdzonej kobiety.

Jeszcze w tym samym dniu, tj. 29 grudnia 2021 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu I instancji i obciążył oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze.

Z uwagi na wyłączenie jawności rozprawy motywy ustne wyroku również były niejawne.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Nadmienię, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Emil C., w związku z wydaniem wobec niego prawomocnego wyroku skazującego, zostanie teraz wezwany do wykonania kary ograniczenia wolności. Jeśli skazany nie zastosuje się do tego wezwania, Sąd będzie mógł zamienić mu tę karę na karę pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy skazany nie stawi się do odbycia tej kary, Sąd może zastosować wobec niego tymczasowe aresztowanie i zarządzić wobec niego poszukiwania listem gończym.

1 thought on “Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Emila C. za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad własną matką.

  1. Szkoda mi tego chłopaka nie jest to normalne żeby tak traktował swoją matkę.Gdyby policja zajęła się przestępcami handlującymi narkotykami ,nie byłoby tle przemocy o której coraz więcej piszą media.W Kętrzynie kwitnie handel narkotykami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *