Było 50 tys. zł straty? Będzie 240 tys. zł? – Magna Masuria

Było 50 tys. zł straty? Będzie 240 tys. zł?

3

Prawie 50 tys. zł zapłacił KTBS za remont 11 balkonów, w budynku przy ul. Jaśminowej 6, w 2017 roku. 

Pisaliśmy wcześniej o zagrzybieniu i wypłaconych odszkodowaniach dla dwóch rodzin, które wykupiły mieszkania na własność w artykułach: Co Prezes KTBS ukrywa w sprawie Książka?,  KTBS umorzyło długi Arkadiusza Książka?, Grzyby? Kary? Umorzenia?.

KTBS nie informuje nas o kwocie, ale wynosi ona wg różnych opinii od 100 tys. do 200 tys. zł. Winnym zaniechania uzyskania rekompensaty od firmy wykonawczej jest, według opinii prawnych, prezes Arkadiusz Książek. Spółka KTBS podała go do sądu, lecz teraz sprawa z polecenia burmistrza Niedziółki została wycofana. Czy dlatego, że Książek popierał burmistrza Niedziółkę w wyborach? Czy Niedziółka, przekroczył swoje uprawnienia i naraził KTBS na straty? Czy stratę pokryją mieszkańcy?

Teraz okazało się, że to nie są wszystkie zaniedbania byłego prezesa Książka. Już wcześniej mieszkańcy zgłaszali, że z balkonów odpada beton. Przeprowadzona ekspertyza stwierdziła na dwóch balkonach poważne ubytki warstwy otuliny dolnej w płycie kanałowej, destrukcję do wnętrza płyty (dziury do kanałów płytowych). Zawilgocenie, połączone z wykwitami solnymi na dolnej powierzchni płyt, stwierdzono też na innych płytach balkonowych. Charakter zniszczeń oraz wykwitów świadczy o występowaniu wody w kanałach płytowych. Potwierdza to też występowanie wilgoci w narożach sufitowych, w ich sąsiedztwie, w mieszkaniach użytkowników, co powoduje zagrzybienie mieszkań.

Powyższe, niekorzystne zjawiska spowodowane są złą izolacją przeciw wodną w obrębie słupów podporowych. Nieskuteczna izolacja powoduje przedostanie się wody do wnętrza płyt i nasączenie, w długim okresie, warstwy dolnej kanałów oraz ich rozsadzenie w okresie zimowym. Niekorzystne zjawiska dotyczą wszystkich płyt balkonowych i występują w różnym nasileniu. 

Bezpośrednia przyczyną wystąpienia niekorzystnych zjawisk jest niewłaściwe wykonanie robót izolacyjnych, kanałowych płyt balkonowych, w obrębie słupów podporowych. Powoduje to przedostawanie się wilgoci i wody do kanałów, co doprowadziło do zniszczenia części konstrukcji płyty. Poważne uszkodzenia stwierdzono na dwóch balkonach, wykwity solne na większości balkonów. Doświadczenie wskazuje, ze zagrożone są wszystkie balkony.

Co więc należy zrobić? To proste. Przywrócić normalny stan techniczny według dostępnych technologii:

Rozebrać wszystkie warstwy posadzkowe, usunąć wszystkie tynki.
Nawiercić wszystkie kanały w płytach w celu spuszczenia ewentualnej wody i osuszenia płyt.
Oczyścić zbrojenie z luźnych resztek betonu.
Zabezpieczyć powłokowe zbrojenie.
Wykonać naprawę powierzchni betonowej dolnej powierzchni płyt.
Wykonać warstwę spadkową na płycie betonowej.
Usunąć pasek izolacji ściennej a następnie wykonać izolację termiczną z polistyrenu ekstradowanego.
Ułożyć warstwę izolacji przeciw wodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę.
Zamontować krawędziowe obróbki blacharskie i mankiety uszczelniające przy słupach.
Wykonać warstwę pod płytową i ułożyć płytki mrozoodporne.
Wykonać tynki stropowe.

To proste, lecz kosztowne. Za 11 balkonów zapłacono w 2017 roku 50 tys zł. Zostało do naprawy 41 balkonów, czyli 190 tys. zł wg cen z 2017 roku. Dzisiaj to 250 tys. do 350 tys. zł w zależności od rodzaju atestowanych materiałów. Czy burmistrz znowu narazi spółkę na dodatkowe straty, czy tym razem obciąży tego, który nie dopilnował swoich obowiązków?

I ostatnie pytania. Co zrobi rada nadzorcza KTBS? Co powie, na te straty, rada miasta na najbliższej sesji 29 sierpnia? Przecież to jest działanie na szkodę miasta i jego mieszkańców!

Czy, p.o. prezesa KTBS, Andrzej Michalski obciąży tymi kosztami byłego prezesa Książka? Książek, obecnie prezes „Pioniera”, to bardzo bliski znajomy jego córki, która jest główną księgową i członkiem zarządu w Pionierze. Czy może Michalski sam narazi się na zarzut niedopełnienia obowiązków? Nie sądzę. Książek, to nie jest jego rodzina?

3 thoughts on “Było 50 tys. zł straty? Będzie 240 tys. zł?

  1. Czytam wszystkie artykuły na tej stronie i włos jeży się na głowie. Za nasze podatki elita się rządzi. Zatrudnia kolesi, ukarze długi, zaciąga kredyty nikogo nie pytając.
    Przecież mieszkańcy Kętrzyna to nie debile, żeby tak ich traktować. A obecna władza tak jak w „Chłopach” Reymont powinna na taczkach gnoju (Jak Jagna) za notatki miasta zostać wywieziona

  2. No i wyszło szydło z worka. Szkoda, że teraz informują o takich rzeczach sie ukazują. Trzeba było nagłośnić przed wyborami w Spółdzielni Mieszkaniowej. Może obecnie takie cyrki u nas w spółdzielni się dzieją ? Dlaczego pozostałe gazety o tym nie informują?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *