Co Prezes KTBS ukrywa w sprawie Książka? – Magna Masuria

Co Prezes KTBS ukrywa w sprawie Książka?

4

W dniu wczorajszym (tj. 03.07.2019) minął dwutygodniowy termin złożenia przeze mnie oficjalnego zapytania na ręce p.o. Prezes KTBS pani Elżbiety Hryniewicz w sprawie problemu zagrzybienia mieszkań przy ul. Jaśminowej. Niestety postawione pytania, które upubliczniłem w artykule „Grzyby? Kary? Umorzenia?nie uzyskały do dnia dzisiejszego odpowiedzi. Za każdym razem kiedy pojawiałem się z zapytaniem czy odpowiedź jest gotowa słyszałem wymówkę, że będzie ona jutro, po weekendzie, w piątki i inne dni. Niestety tak się nie stało, ale dlaczego?

Co zatem takiego ukrywa się w odpowiedziach, że nie można uzyskać na nie odpowiedzi? Co ukrywa przed nami obecny Prezes KTBS?

Sprawa dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaśminowej 6, gdzie mieszkańcy po odebraniu budynku do użytku ( w lipcu 2008r.) zgłosili w zbiorowym piśmie o zawilgoceniu mieszkań, a w piwnicach pojawienie się grzyba oraz pleśni. Rozpoczęło się postępowanie i na koszt dwóch rodzin KTBS wypłacił odszkodowanie w wysokości 79 tysięcy złotych wraz z odsetkami (10 grudnia 2013r.). KTBS po wypłaceniu odszkodowań zaczęło się domagać zwrotu poniesionych strat od spółki Pref-Bud. Jednak wyrokiem z dnia 3 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił powództwo na skutecznie podniesiony przez pozwaną spółkę Pref-Bud zarzut przedawnienia – Sąd Apelacyjny w Białymstoku również to potwierdził. Spółka KTBS zatem poniosła straty nie tylko w odszkodowaniach dla mieszkańców, lecz również w kosztach procesowych. Co z tego wynikło?

Zasięgnięto opinii prawnej z której jasno wynika, że prezes spółki w danym okresie ponosi winę za narażenie spółki na straty finansowe – obarczony tym został ówczesny Prezes KTBS Arkadiusz Książek.

Jak wygląda sprawa na dzień dzisiejszy? Chodzą jedynie słuchy, że doszło do ugody? Na jakich warunkach? Dlaczego to się stało? Wszystko jest owiane tajemnicą?

4 thoughts on “Co Prezes KTBS ukrywa w sprawie Książka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *