KTBS umorzyło długi Arkadiusza Książka? – Magna Masuria

KTBS umorzyło długi Arkadiusza Książka?

4

W związku z wczorajszym artykułem ” Co Prezes KTBS ukrywa w sprawie Książka?otrzymaliśmy nagle odpowiedź na pytania zamieszczone w artykuleGrzyby? Kary? Umorzenia?„. Odczytując odpowiedzi na zamieszczone pytania zaczynają się nasuwać kolejne, jednak przejdźmy do poszczególnych, najistotniejszych odpowiedzi.

Pierwsze pytanie odnoszące się do łącznej sumy strat zagrzybienia mieszkań na ulicy Jaśminowej 6 uzyskało odpowiedź – Łączna suma dodatkowych kosztów – strat z tytułu odgrzybiania obiektu wyniosła 1513,12 zł (w uzupełnieniu informuję, że jeśli chodzi o kwotę odszkodowań jakie pokryła Spółka dla mieszkańców przy ul. Jaśminowej, to informacje te podlegają z uwagi na brak zgody osób fizycznych, którym wypłacono odszkodowania).

78 751,92 zł plus odsetki
tyle chciało wyegzekwować w 2016 roku Kętrzyńskie TBS sp. z o.o. od spółki Pref-Bud

Taką informacje możemy odczytać z opinii prawnych oraz protokołów kontroli spółek, do których ma dostęp każdy mieszkaniec w myśli informacji dla opinii publicznych. Podobną kwotę, a nawet większą chciało wyegzekwować KTBS od Arkadiusza Książka, za poniesione straty.

Czy sprawa Arkadiusza Książka została lub będzie wycofana z sądu? Odpowiedź brzmi tak. W sprawie Arkadiusza Książka została zawarta ugoda w wyniku której powód, a jest to KTBS wycofało powództwo natomiast pozwany Pan Książek zwrócił wszelkie koszty sądowe poniesione przez stronę powodową.

Nasuwa się zatem pytanie – Czy wszyscy mieszkańcy będący lokatorami/właścicielami mieszkań budynków należących do spółki KTBS zgodzili się na umorzenie zadłużenia spółki, które stworzył ówczesny Prezes KTBS Arkadiusz Książek? Czy Zgromadzenie Wspólników (obecny burmistrz miasta Kętrzyn) zgodził się na to, podejmując taką uchwałę? Na te pytania możemy odpowiedź sobie w myślach i zadać je do odpowiednich organów.

Wkrótce dowiemy się więcej, a zainteresowanych zapraszam do komentowania.

4 thoughts on “KTBS umorzyło długi Arkadiusza Książka?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *