Co ukrywają przed nami zastępca Burmistrza miasta Kętrzyn oraz Prezesi spółek miejskich? CZĘŚĆ II – Magna Masuria

Co ukrywają przed nami zastępca Burmistrza miasta Kętrzyn oraz Prezesi spółek miejskich? CZĘŚĆ II

1

Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować osobom, które czytają nasze artykuły i nagłaśniają sprawy. Dzięki wam pojawiło się pierwsze z dwóch oświadczeń majątkowych pana Macieja Wróbla.

Zacznijmy od zastępcy Burmistrza miasta Kętrzyn. Powołany został 11 grudnia zeszłego roku jak podają lokalne media. Według prawa od dnia 11 grudnia nowy zastępca Burmistrza musiał w terminie do 30 dni złożyć oświadczenie majątkowe, które obejmowało okres od początku roku do dnia powołania go na stanowisko zastępcy Burmistrza miasta Kętrzyn – czyli de facto do końca listopada.

Niestety zastępca Burmistrza zapomniał chyba i tutaj głośno przypominamy, że trzeba złożyć drugie oświadczenie majątkowe za rok ubiegły czyli cały rok 2018. Termin złożenia i upublicznienia tego drugiego oświadczenia majątkowego minął z dniem 30 kwietnia br., więc znów zaczynamy żywić nadzieję o Bursztynowej Komnacie.

Jak to się ma prawnie? Opierając się na ustawie o samorządzie gminnym, a dokładnie na art. 24k jasno odczytujemy:

3. Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie
oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Czy zatem zastępca Burmistrza miasta Kętrzyn jest legalnym pracownikiem? Prosimy o wyjaśnienie sprawy i upublicznienie oświadczenia majątkowego.

Podobna sprawa tyczy się również prezesów spółek miejskich, a dokładnie pana Michała Krasińskiego – prezesa spółki Komec oraz pana Dariusza Cycana – prezes spółki Komunalnik. Co ukrywają przed nami prezesi spółek miejskich? Czy może są oni posiadaczami legendarnego skarbu Urca de Lima? Czekamy na odpowiedź.

Powyżej brak oświadczeń majątkowych prezesów spółek miejskich na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Kętrzyn.

1 thought on “Co ukrywają przed nami zastępca Burmistrza miasta Kętrzyn oraz Prezesi spółek miejskich? CZĘŚĆ II

  1. Ciekawy jestem czy burmistrz zwolni zastępcę burmistrza z pracy?
    Przecież nie może być nim człowiek, który nie zna przepisów prawa?

    Czy burmistrz odwoła prezesów?
    Jak oni wygrali konkursy skoro nie znają przepisów prawa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *