Czy na styczniowej Sesji Rady Miasta w Kętrzynie doszło do naruszenia prawa? – Magna Masuria

Czy na styczniowej Sesji Rady Miasta w Kętrzynie doszło do naruszenia prawa?

15

Do dnia dzisiejszego (tj. 2 luty 2020 roku), ani na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kętrzynie, ani na kanale YouTube nie pojawiła się transmisja z XXII sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie?

Oficjalnym powodem braku transmisji na żywo z sesji na kanale YouTube było brak połączenia z Internetem. Jednak nagranie z sesji pomimo tego powinno zostać udostępnione dla mieszkańców Kętrzyna. Nie pojawiła się żadna informacja na oficjalnej stronie Facebook Miasto Kętrzyn, W Ratuszu, ani na profilach burmistrzów o tym, że nie będzie transmisji na żywo z sesji rady miasta i co jest tego powodem. Z informacji, które otrzymaliśmy również dowiedzieliśmy się, że nagranie samo w sobie jest, ale dlaczego nie jest ono udostępnione. Dlaczego?

Powodem może być to, że na sesji doszło do nieudanej próby manipulacji i ataku ad personam na jednego z radnych i pełnomocnika inicjatywy referendum. Możliwe, że ktoś nie chce ujawnić jakie były dyskusje pomiędzy radnymi w różnych, ciekawych i ważnych dla mieszkańców kwestiach.

Faktem jest, że nagranie musi być udostępnione w formie obrazu i dźwięku. Obowiązek ten został wprowadzony do ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130). Zgodnie z dodanym przepisem art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 506) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Na sesji rady miasta został naruszony ww. przepis. Kto za to odpowiada? Tak pytają niektórzy nasi czytelnicy. My również się dołączamy do tego pytania i czekamy na wyjaśnienia w tej sprawie.

15 thoughts on “Czy na styczniowej Sesji Rady Miasta w Kętrzynie doszło do naruszenia prawa?

 1. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy rady.
  W związku z powyższym to on powinien dopilnować i sprawdzić czy obrady rady miasta są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Niestosowanie się do przepisu dającego mieszkańcom prawo dostępu do transmisji z sesji, a także udostępniania w Internecie nagrania z obrad narusza prawo. Przewodniczący ma obowiązek organizacji prac rady i jeśli nie robi tego zgodnie z przepisami prawa, to podlega karze. Wniosek o nieprzestrzeganie przepisów związanych z transmisją obrad winien być złożony do wojewody. Kto jest przewodniczącym Rady Miejskiej w Kętrzynie ?

 2. W mojej ocenie to słaby przewodniczący, tylko dla kasy siedzi. A kandydował na fotel burmistrza ot i był by kabaret.

 3. Z wyjaśnień przewodniczącego na sesji wynika, że przewodniczący nie został poinformowany o awarii. Obsługa techniczna siedzi bezpośrednio za burmistrzem Wróblem zastępcą Niedziółki. Wróbel odwracał się kilka razy rozmawiając z informatykami a potem na ucho z Niedziółką. Czy oni wiedzieli wcześniej o braku transmisji i nagrywania? Czy celowo lub przez niedopełnienie obowiązków, nie powiadomili przewodniczącego rady i radnych? To mogłyby wyjaśnić tylko organy ścigania. Takie doniesienie powinien, w tej sprawie, zgłosić przewodniczący rady.

 4. Art.21a. ustawy o samorządzie gminnym: „Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym”. Panie Rypina, może zacznie wreszcie Pan korzystać z uprawnień, które daje Panu ten przepis, i pokaże Pan, że jest Pan przewodniczącym najwyższego organu w gminie, a nie marionetką w ręku burmistrza Ryszarda Niedziółki.

 5. Radzę zapoznać się ze Statutem Miasta Kętrzyn zanim zaczniecie kogokolwiek oczerniać. Poniżej jeden z zapisów.
  § 18.
  2a. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
  i dźwięk, a nagrania obrad udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
  internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn.
  2b. Urządzenia służące rejestracji obrazu i dźwięku oraz obsługę urządzeń zapewnia burmistrz.

 6. Do „Obserwatorki”, Droga Pani, jeżeli pod tą nazwą kryje się rzeczywiście „płeć żeńska”, przepis ustawowy ma pierwszeństwo przed przepisem statutowym, to po pierwsze. Po drugie, wszystko co jest związane z organizacją sesji, w tym jej prowadzenia i utrwalania, podpada pod uprawnienia przewodniczącego rady i stąd zgodnie z tym przepisem ustawowym, tj. art. 21a ustawy o samorządzie gminnym, to przewodniczącemu rady przysługują uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników obsługujących przebieg sesji, a nie burmistrzowi. W związku z tym, jeżeli coś nie grało w transmisji tej sesji, przewodniczący Rady mia uprawnienia do interwencji i wydania poleceń pracownikom odpowiedzialnym za transmisję. To tak ad hoc w tej kwestii.

 7. Obserwatorko, ustawa o samorządzie gminnym daje uprawnienia dla przewodniczącego rady: art.21a. ustawy o samorządzie gminnym: “Przewodniczący rady gminy w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.” To on prowadzi obrady i powinien je realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naruszenie tego obowiązku będzie więc stanowiło przestępstwo, o którym mowa w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przewiduje on karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku za nieudostępnienie informacji publicznej wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów prawa. W przypadku braku transmisji obrad sesji, przewodniczący powinien przerwać obrady do czasu ustania przyczyn uniemożliwiających dalszą transmisję.

 8. Przepraszam że piszę pod tym artykułem. Uwaga do wszystkich zainteresowanych artykułem o podwyżce Pani Wójt gminy Barciany. Pan redaktor usuwa komentarze i blokuje innych na polecenie sami wiecie kogo. Zostawia peany na cześć a usuwa odmienne zdanie innych. Hejtuje Kaskę, Kaska wyrazy uznania, to było świetne,poszło już w eter.

  1. Podobno. Nie wiem czy to prawda ale pani wójt dostała najwyższe z możliwych uposażenie. Aż wierzyć się nie chce. Gmina jak pięć minut a uposażenie jak prezydent?

 9. Stan wyjątkowy wg Niedziółki
  1. Propaganda, cenzura, eliminacja prawdziwych informacji.
  2. Represje w pracy, zwolnienia i kary finansowe.
  3. Zapaść gospodarcza, niskie wynagrodzenia, ograniczenia zatrudnienia w firmach.
  4. Nakładanie obciążeń finansowych na obywateli: 4 x wzrost opłaty za śmieci, 3 x wzrost opłaty za żłobek.
  4. Stanowiska przywileje i pieniądze tylko dla ekipy wprowadzającej stan wojenny.

  To jest nie fikcja. To jest kętrzyńska rzeczywistość.

 10. Z uwagi na to że jest to przestępstwo ścigane z urzędu czy kętrzyńscy śledczy wszczeli już postępowanie w sprawie naruszenia przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *