DOM: Dlaczego czyszczenie komina jest tak ważne? Jakie są konsekwencje zaniedbania? – Magna Masuria

DOM: Dlaczego czyszczenie komina jest tak ważne? Jakie są konsekwencje zaniedbania?

0

W Polsce obowiązują przepisy dotyczące czyszczenia kominów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prewencję przed pożarami oraz zaczadzeniem. Nie tylko właściciele domów opalanych węglem, drewnem czy pelletami, ale także ci korzystający z pieców gazowych czy olejowych muszą przestrzegać określonych terminów czyszczenia. Ignorowanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji, włączając w to utratę odszkodowania w przypadku pożaru.

Obecnie, zgodnie z przepisami, kominy pieców na paliwa stałe, takie jak węgiel, drewno czy pelety, muszą być czyszczone co najmniej cztery razy w roku. Piece gazowe i olejowe podlegają obowiązkowi czyszczenia dwa razy w roku. Brak potwierdzenia przeprowadzenia tych czyszczeń może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową – ostrzega Krajowa Izba Kominiarzy.

Przestrzeganie tych przepisów nie tylko jest wymogiem prawnym, ale także istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa. Nieczyszczone przewody kominowe mogą prowadzić do gromadzenia się sadzy, co zwiększa ryzyko pożaru. Ponadto, nieodpowiednio utrzymane kominy mogą być źródłem zaczadzenia, co jest niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców.

Przepisy dotyczące kontroli kominów i ich czyszczenia regulują artykuły 62 i 70 ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Właściciele budynków jednorodzinnych są zobowiązani przeprowadzić przegląd komina co najmniej raz w roku, zlecając go osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Jednak obowiązki te się nie kończą. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2010 roku określa, że kominy pieców na paliwa stałe powinny być czyszczone co najmniej raz na trzy miesiące, kominy pieców gazowych i olejowych przynajmniej raz na pół roku, a przewody wentylacyjne co najmniej raz na rok. W przypadku miejsc użyteczności publicznej, takich jak restauracje czy stołówki, kominy muszą być czyszczone jeszcze częściej, co najmniej raz w miesiącu, chyba że przepisy miejscowe stanowią inaczej.

Warto podkreślić, że nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do tragicznych konsekwencji, takich jak pożary spowodowane przez system grzewczy, w tym komin. Dlatego regularne czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych są nie tylko obowiązkowe, ale także kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Statystyki pokazują, że nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe stanowi najczęstszą przyczynę pożarów tego typu. Liczba pożarów wywołanych wadami urządzeń ogrzewczych rośnie, co może prowadzić do kolejnych tragedii.

Dlatego też warto pamiętać o obowiązkowym czyszczeniu kominów i dbać o ich stan techniczny. To nie tylko formalność, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo naszego domu i rodziny. Przestrzeganie tych przepisów jest nie tylko zgodne z prawem, ale także stanowi podstawowy warunek ubezpieczenia domu. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza może zapobiec tragedii i zachować nasze mienie oraz zdrowie w bezpieczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *