Działa nowe i prężne Stowarzyszenie Mieszkańców – Magna Masuria

Działa nowe i prężne Stowarzyszenie Mieszkańców

2

Na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW Stowarzyszenie Mieszkańców „Mieszkam – Płacę – Wymagam” w Kętrzynie opublikowało informację o zgłaszaniu propozycji remontowych, przez członków spółdzielni „Pionier” w Kętrzynie.

„18 października 2019 r. mija termin składania propozycji remontowych w naszych spółdzielczych budynkach.·Mieszkańcy Spółdzielni „Pionier”, którzy mają pomysły na remonty, a do tej pory ich nie zgłosili, proszeni są o przysyłanie ich na adres e-mail: stowarzyszenie.mieszkancow.mpw@gmail.com

Zbiorcze wnioski remontowe zostaną zgłoszone do Spółdzielni Mieszkaniowej i podpisane przez członków spółdzielni z Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa jest własnością wszystkich członków. To członkowie decydują, na co będą wydawać pieniądze, wpłacane na fundusz remontowy. Nie możemy się zgadzać, aby te pieniądze były wydawane bez naszej woli i bez naszej kontroli.

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców
Stanisław Kulas, Krzysztof Głusiec”

Z informacji, opublikowanej na stronie Stowarzyszenia, wynika, że jej członkowie słusznie działają w interesie mieszkańców, w tym szczególnie mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, powiatu kętrzyńskiego i zajmują się:

1. Ochroną praw mieszkańców oraz reprezentowaniem ich interesów przed urzędami i instytucjami.
2. Egzekwowaniem i analizowaniem dokumentów będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia.
3. Wpływaniem na kształt prawa stanowionego przez sejm i samorządy terytorialne.
4. Współpracą z organami samorządowymi, organizacjami politycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.
5. Popularyzowaniem wiedzy, organizowaniem prelekcji, konferencji i spotkań z ekspertami.
6. Prowadzeniem działań informacyjnych i opiniotwórczych w internecie.
7. Wydawaniem i kolportażem własnych publikacji doraźnych i okresowych.
8. Występowaniem z inicjatywami oraz wyrażaniem opinii.

Z wystąpień, opublikowanych na stronie Stowarzyszenia, wynika że, we wszystkich poruszanych sprawach, stawało ono po stronie naszych mieszańców

2 thoughts on “Działa nowe i prężne Stowarzyszenie Mieszkańców

  1. Może w końcu ktoś sie zainteresuje problemami spółdzielni. Stan zatrudnienia w administracji, na jakich zsadach zona ćiwka została zatrudniona itd.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *