Finansowe wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów – Magna Masuria

Finansowe wsparcie dla wybitnie uzdolnionych studentów

0

Do 23 października 2021 roku przyjmowane są wnioski do „Stypendium naukowego im. Marka Baumana” oraz „Stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Finansowe wsparcie przyznawane jest studentom mieszkającym w województwie warmińsko-mazurskim za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

Współczesna edukacja w szkołach wyższych stawia przed studentami coraz większe wymagania i wyzwaniamówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – By wspiąć się na szczyt, należy być coraz lepszym w tym, co się robi. Wiąże się to oczywiście z ciężką pracą, zaangażowaniem i wieloma wyrzeczeniami. Dlatego przyznając obydwa stypendia, chcemy podziękować za włożony wysiłek i jednocześnie zmotywować do dalszej nauki. W naszym województwie nie brakuje uzdolnionej młodzieży, która kształci się zarówno na Warmii, Mazurach i Powiślu, jak i w całej Polsce. Dla regionu są bardzo cenni, bo w dzisiejszych czasach kapitał ludzki jest jednym z najcenniejszych zasobów w poszczególnych specjalizacjach. I to nasza młodzież będzie stanowić o przyszłości Warmii, Mazur i Powiśla.  

Stypendium im. Marka Baumana w wysokości 10 tys. zł można otrzymać za osiągnięcia w dziedzinach nauk społecznych, ekonomii i finansów. Na wsparcie materialne może liczyć tylko jedna osoba na rok.

Marek Bauman (zmarły na początku 2019 roku) był skarbnikiem województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2019. Jego najwyższe kwalifikacje, kompetencje i biegłość w przepisach prawa finansowego wywarły historyczny wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządu województwa i rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

W 2008 roku został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przyznawaną za dokonania  wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom Warmii, Mazur i Powiśla.

Pierwsze stypendium (za 2021 rok) otrzymała Joanna Skuza, mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego, ówczesna studentka Uniwersytetu Gdańskiego.

Z kolei „Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodnicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.

Szczegółowe informacje o stypendiach znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *