GIŻYCKO: Nowa obwodnica Giżycka do 2026 roku! – Magna Masuria

GIŻYCKO: Nowa obwodnica Giżycka do 2026 roku!

1

Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, zatwierdził Program Inwestycji dla rozbudowy obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej (DK59). 24 maja poinformował o tym podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Giżycku. Prace nad dokumentacją potrwają do 2024 roku, a realizacja w systemie Projektuj i buduj – do roku 2026.

Planowana inwestycja obejmie 1,5 km drogi krajowej nr 59 i zakłada rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś. Prace przygotowawcze dla tej inwestycji przewidziane są na lata 2022-24, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj na lata 2024-26. Szacunkowy łączny koszt inwestycji to około 70 mln zł – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 59 w Giżycku do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

1 thought on “GIŻYCKO: Nowa obwodnica Giżycka do 2026 roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *