GIŻYCKO: Za zabójstwo matki trafi do zakładu psychiatrycznego – Magna Masuria

GIŻYCKO: Za zabójstwo matki trafi do zakładu psychiatrycznego

0

obrazek poglądowy

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 14 marca 2023 r. umorzył postępowanie karne przeciwko Krzysztofowi C. podejrzanemu o zabójstwo matki. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na niepoczytalność tego mężczyzny.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zarzuciła Krzysztofowi C. dokonanie zabójstwa własnej matki. Do zdarzenia tego miało dojść w dniu 20 listopada 2021 r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu giżyckiego. Według ustaleń prokuratora podejrzany dopuścił się tej zbrodni w ten sposób, że po wcześniejszym wyłączeniu prądu zasilającego koncentrator tlenowy, z którego korzystała kobieta, zadał jej kilkadziesiąt ciosów nożem. Pokrzywdzona w wyniku ran zadanych nożem zginęła na miejscu.

W trakcie postępowania przygotowawczego Krzysztof C. został poddany badaniu przez powołanych do sprawy biegłych lekarzy z zakresu psychiatrii i psychologii. W wydanej opinii biegli specjaliści stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego czynu miał całkowicie zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

W związku z powyższym Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w dniu 11 stycznia 2023 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko Krzysztofowi C. z uwagi na niepoczytalność podejrzanego w chwili czynu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie na rozprawie w dniu 14 marca 2023 r. rozpoznał sprawę Krzysztofa C. i jeszcze tego samego dnia wydał postanowienie o umorzeniu prowadzonego przeciwko niemu postępowania karnego. Sąd ustalił, że Krzysztof C. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem.

Tym samym postanowieniem Sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci pobytu Krzysztofa C. w zakładzie psychiatrycznym.

Nadmienię, że rozprawa w sprawie Krzysztofa C. z mocy prawa toczyła się z wyłączeniem jawności. Postanowienie w sprawie Krzysztofa C. nie jest prawomocne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *