#HISTORIA: 450-lecie konfederacji warszawskiej czyli aktu o tolerancji wszystkich w Polsce! – Magna Masuria

#HISTORIA: 450-lecie konfederacji warszawskiej czyli aktu o tolerancji wszystkich w Polsce!

0

"Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja", Jan Matejko

28 stycznia minęła bardzo ciekawa i ważna data w kontekście dzisiejszych czasów. 450 lat temu na sejmie konwokacyjnym w Warszawie popisano Akt Konfederacji Warszawskiej, która zawierała postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania w Rzeczypospolitej. Gwarantowała bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Jednocześnie zabraniała władzom świeckim wspierania kleru w prześladowaniach religijnych. Dokument ten był ewenementem na skalę świata i wyprzedzał swoje czasy o wiele dziesiątek lat, gdzie w zachodniej Europie trwały wojny religijne, a za odmienne poglądy na stosach palono ludzi. W 2003 roku tekst Aktu Konfederacji Warszawskiej został wpisany na listę UNESCO.

– Czas Konfederacji Warszawskiej nieprzypadkowo nazywany jest polskim Złotym Wiekiem. Polska Jagiellonów  była państwem wielokulturowym i wielowyznaniowym, na równych prawach mieszkali katoliccy Polacy i Litwini, prawosławni Ormianie, Żydzi i muzułmańscy Tatarzy. Doświadczenia USA i innych państw imigranckich, ale także innowacyjnych gałęzi przemysłu jak multikulturowy przemysł informatyczny pokazują, że różnorodność, prowadzi do wzrostu kreatywności społecznej i przekłada się na dobrobyt – mówi Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *