Informacja Zarządu SM „Pionier” o zagrożeniach dla Spółdzielni – Magna Masuria

Informacja Zarządu SM „Pionier” o zagrożeniach dla Spółdzielni

2

14 członków Spółdzielni złożyło projekty uchwał o odwołanie wszystkich członków rady nadzorczej, podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, w dniach 17, 18, 19, 20 i 21 czerwca 2024 r.

Wśród nich znajdują się osoby, którym członkowie Spółdzielni nie udzielili zaufania i nie wybrali ich do rady nadzorczej w 2022 roku. Jest też znajomy byłego prezesa Książka, który nie był na żadnym Walnym Zgromadzeniu w 2022 r., a pomimo tego złożył pozew o wstrzymanie działania rady nadzorczej!

W przypadku podjęcia uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej, oraz niepodjęcia większością bezwzględną uchwał o wyborze nowych członków rady nadzorczej Spółdzielnia zostanie pozbawiona rady nadzorczej.

W konsekwencji Spółdzielnia zostanie również pozbawiona pełnego składu Zarządu.

Pozbawienie Spółdzielni możliwości podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą oraz przez Zarząd, w pełnym i zgodnym ze Statutem trzyosobowym składzie spowoduje konieczność ustanowienia kuratora.

Ustanowienie kuratora pozbawi członków wpływu na zarządzanie Spółdzielnią oraz:

Uniemożliwi podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2023 r., przeprowadzenie tego badania oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. przez Walne Zgromadzenie.

Wstrzyma opracowanie i zatwierdzenie regulaminu dotyczącego dostarczenia ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania ciepłej wody, zgodnego z ustawą i wolą członków Spółdzielni.

Wstrzyma przeprowadzenia szczegółowej kontroli ogłoszenia i przebiegu przetargu oraz zawarcia i realizacji Umowy na „Dostawę kompletnego systemu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach Spółdzielni”.

Uniemożliwi uchwalenie planu gospodarczego na 2024 i 2025 rok.

Wstrzyma nowe remonty z powodu niezatwierdzenia ich przez radę nadzorczą.

Uniemożliwi zawieranie nowych umów i porozumień z bankami.

Uniemożliwi zawieranie umów o dofinansowanie do remontów i modernizacji budynków, w tym do instalacji centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

Uniemożliwi zatwierdzenie nowych opłat eksploatacyjnych na 2024 i 2025 rok, zaplanowanych po weryfikacji kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, w tym szczególnie opłat zawyżonych w poprzednich latach przez byłego prezesa.

Wstrzyma ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na członków Zarządu Spółdzielni, zaplanowanego po przeprowadzeniu zmian w Statucie zmniejszających uprawnienia Prezesa a zwiększających wpływ rady nadzorczej i członków Spółdzielni na zarządzanie własnym spółdzielczym majątkiem.

Zarząd Spółdzielni

Materiał opłacony przez SM „Pionier” w Kętrzynie. Redakcja info-Kętrzyn24.pl/Magna Masuria nie odpowiada prawnie za treść zamieszczonego artykułu. Wszystkie uwagi prosimy kierować do Zarządu Spółdzielni

2 thoughts on “Informacja Zarządu SM „Pionier” o zagrożeniach dla Spółdzielni

  1. Jak nie nowa Rada Nadzorcza to Prokuratura będzie musiała sprawdzić co się dzieje z pieniędzmi mieszkańców SM Pionier.Kto podpisuje przelewy na nadzwyczajne pensje członków zarządu nie uznanego przez KRS . Kulas dlatego nie robi badania bilansu. Mieszkańcy SM Pionier obudźcie się tracicie swój niejednokrotnie jedyny majątek. To wy będziecie musieli pokryć straty w SM w czynszu. Pensję niby prezes ustalił sobie i pobiera 38tys. miesięcznie.

  2. Jeżeli to jest prawda, to Rada Nadzorcza, która mu takie pobory ustaliła, powinna być na tych zebraniach bezwzględnie odwołana. Powtarzam, jeżeli to jest prawda.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *