Instytucje kultury i działania proekologiczne – na koniec regionalnego programu

0

Blisko 20 mln zł trafi tym razem do regionalnych instytucji kultury i na wsparcie dla projektów proekologicznych, dotyczących gospodarki odpadami. Marszałek Gustaw Marek Brzezin w środę 31 sierpnia podpisał umowy z beneficjentami na realizację kolejnych ważnych dla regionu inwestycji.

Pracujemy nad nowym regionalnym programem operacyjnym na lata 2021-2027, negocjujemy warunki jego wdrażania, a jednocześnie kończymy przydzielanie ostatnich środków z puli programu staregomówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.Warmińsko-mazurscy beneficjenci od lat udowadniają, że potrafią sięgać po fundusze unijne i skutecznie je inwestować. Zachęcam, aby zapoznawać się z możliwościami, jakie nas czekają w najbliższych latach, nie tylko z programu regionalnego, także z funduszy dla Polski Wschodniej.

Projekty z dziedziny kultury:

  • Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, Stworzenie i rozszerzenie oferty CSE Światowid odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku, wartość: 832 774,96 zł, dofinansowanie 505 657,83 zł,
  • Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, Zakup środków trwałych w celu dostosowania instytucji do nowoczesnej działalności kulturalnej, wartość: 645 869,49 zł, dofinansowanie: 422 703,21 zł,
  • Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Mikołaj Kopernik na zamku w Olsztynie i jego tablica astronomiczna – dostosowanie Muzeum Warmii i Mazur do utrzymania dotychczasowej i prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej, wartość: 2 553 608,00 1 zł, dofinansowanie: 681 436,69 zł,
  • Centrum Kultury w Ostródzie, Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie, dofinansowanie: 644 963,00 zł, wartość: 547 702,58 zł,
  • Gmina Biskupiec, Poprawa oferty kulturalnej na terenie Biskupca, wartość: 2 568 592,63 zł, dofinansowanie: 2 080 303,17 zł,
  • Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Śladami Mikołaja Kopernika, wartość: 810 500,00 zł, dofinansowanie: 533 678,00 zł, (umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie).

Projekty gospodarki komunalnej

  • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie sp. z o.o., Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wartość: 16 098 546,83 zł, dofinansowanie: 9 944 716,63 zł,
  • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o., Uzupełnienie infrastruktury technologicznej Zakładu, wartość: 1 857 915,00 zł, dofinansowanie: 1 275 000,00 zł,
  • EKO SYSTEM sp. z o.o. z Olsztyna, Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych – budowa instalacji do przetwarzania odpadów pochodzących głównie z czyszczenia separatorów związków ropopochodnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej, wartość: 1 250 147,40 zł, dofinansowanie: 762 285,00 zł,
  • gmina Rozogi, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Rozogach, wartość: 2 466 765,00 zł, dofinansowanie:1 700 000,00 zł, (umowa zostanie podpisana w późniejszym terminie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *