fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie| od prawej: członek Zarządu J. Piotrowska, wicemarszałek M. Sycz, wicemarszałek M. Kuchciński, marszałek Gustaw Marek Brzezin, członek zarządu S. Jaskulska

Czwartą inteligentną specjalizacją regionu będzie „Zdrowe życie” – taką decyzję 29 sierpnia 2022 roku podjął zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

W poprzednich latach województwo warmińsko-mazurskie na swoje inteligentne specjalizacje, które stymulują rozwój regionu, wybrało dziedziny już dobrze tu ugruntowane i wynikające z walorów krajobrazowych regionu – to ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

W 2013 roku obraną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 zatwierdził samorząd województwa i była to odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej. Według nich każdy region Unii Europejskiej powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których ma szansę być liderem w kraju i za granicą. W lutym 2020 roku sejmik województwa uchwalił natomiast strategię rozwoju województwa do 2030 roku.

Posiadanie wybranych inteligentnych specjalizacji było warunkiem uruchomienia unijnego wsparcia na badania, rozwój i innowacje. Z puli środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Warmia i Mazury pozyskały 1,7 mld euro.

– Trzy poprzednie nasze inteligentne specjalizacje sprawdziły się bardzo dobrze – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Ponad 90 proc. działań związanych z innowacyjnością zostało wypełnionych. Liczymy, że z czwartą specjalizacją będzie podobnie, bo jest ona częścią procesu przedsiębiorczego odkrywania, który służy ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych przewag konkurencyjnych regionu. Czwarta inteligentna specjalizacja idealnie wpisuje się w specyfikę naszego województwa. Co więcej, będzie miała uprzywilejowaną pozycję w pozyskiwaniu unijnego wsparcia. To nie jest tak, że przyjmowaliśmy ją tylko ze względu na nasze przyrodnicze walory, bowiem musiał być również spełniony warunek rozwoju sfery gospodarczej.

Czwartą specjalizacją województwa warmińsko-mazurskiego będzie „Zdrowe Życie“. Podstawą jej przyjęcia jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

– Jest to kolejny etap naszego rozwoju – tłumaczy Miron Sycz, wicemarszałek województwa. – Wszystkie te działania wpisują się w strategię społeczno-gospodarczą, która kilka lat temu została przez nas przyjęta. „Zdrowe życie” to również szansa na powstanie kolejnych w naszym województwie uzdrowisk, których przecież jeszcze do niedawna u nas nie było. A przecież należymy do najbardziej czystych regionów nie tylko w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu dziedziny wpisujące się w obszar zdrowe życie obejmują:

  • usługi medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz senioralne,
  • telemedycynę,
  • profilaktykę zdrowia,
  • produkcję sprzętu medycznego,
  • produkcję farmaceutyków,
  • biotechnologię,
  • inżynierię medyczną i materiałową na potrzeby medyczne i około medyczne,
  • technologie ICT na potrzeby medyczne,
  • produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną,
  • produkty i usługi związane z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia człowieka.

– Proces powstawania nowej specjalizacji składa się z kilku etapów – tłumaczy Marcin Kuchciński, wicemarszałek województwa. – Przede wszystkim to przedsiębiorcy muszą dać sygnał, że taka specjalizacja powinna zaistnieć. W przypadku „Zdrowego życia” musiała powstać diagnoza, w której zawarto informacje o atutach regionu czy wymiernych efektach. Następnie powstał system rekomendacji.

Wśród czynników, które szczególnie sprzyjają rozwojowi sektora można wskazać komplementarność z istniejącymi inteligentnymi specjalizacjami, czynniki środowiskowe, położenie geograficzne, ruch turystyczny i rozpoznawalność regionu.

– W porównaniu do innych regionów przedstawiamy zdecydowanie wyższy poziom środowiskowy – mówi Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa. – Nasza baza składa się z ok. 40 tys. miejsc noclegowych i 200 obiektów hotelowych o różnym standardzie. Jest w pełni wykorzystywana w sezonie letnim, jednak poza tym sezonem przyjeżdża zdecydowanie mniej gości. Istniejąca baza i dodatkowe usługi zdrowotne to idealne połączenie, dlatego „Zdrowe życie” to szansa na rozwój turystyki w tych mniej popularnych miesiącach.

– Chciałabym, żeby działania związane z rozwojem specjalizacji „Zdrowe życie” były prowadzone w każdym zakątku naszego województwa – dodaje Sylwia Jaskulska, członek zarządu. – I były dostosowane do potrzeb kobiet przede wszystkim z wiejskich obszarów, m.in. w programach profilaktyki raka szyjki macicy czy raka piersi. By miały na miejscu możliwość przeprowadzenia odpowiednich badań czy leczenia.

W niedługim czasie w województwie warmińsko-mazurskim może powstać kolejna inteligentna specjalizacja. – Trwają obecnie analizy, by powołać specjalizację, która bardzo dobrze u nas funkcjonuje od wielu lat i znana jest nie tylko w Polsce, ale też w Europie czy na świecie – dodaje marszałek Brzezin. – Chodzi o branżę IT, która związana jest z czwartą rewolucją przemysłową i jednocześnie stanowi prężny sektor gospodarczy przy poszanowaniu czystości środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *