ZWIERZowa Akcja Kastracja! – Magna Masuria

Według Raportu rocznego Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2020 do schronisk trafiło prawie 125 tys. psów i kotów. Świadczy to o tym, że bezdomność zwierząt w Polsce cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i wiele z nich może liczyć jedynie na betonowy boks w jednym ze schronisk zamiast wygodnej kanapy we własnym domu. Należy też mieć na uwadze, że zwierząt szukających domów jest znacznie więcej, niż pokazują statystyki, które nie obejmują zwierząt przebywających pod opieką organizacji pozarządowych.

Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przyjrzeć się zjawisku bezdomności, przeprowadzając
kontrolę, której wynikiem był opublikowany w 2016 r. raport. Wynika z niego, że gminy
podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
jednakże pozostają bezskuteczne w przypadku zapobiegania ich bezdomności. Jednocześnie
w tym samym raporcie jasno wskazano, co należy zrobić, by problem bezdomności zwierząt
rozwiązać – mowa oczywiście o kastracji oraz trwałym znakowaniu.

ZWIERZowa Akcja Kastracja! zainicjowana przez Fundację ZWIERZ to projekt, który powstał w
odpowiedzi na istniejący problem. Jego celem jest aktywne wspieranie gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich we wprowadzaniu na ich terenie bezpłatnych programów kastracji i
trwałego znakowania psów i kotów przebywających pod opieką mieszkańców oraz kotów
wolno żyjących, a w perspektywie długofalowej trwałe ograniczenie bezdomności zwierząt.
Fundacja udziela gminom wsparcia finansowego realizowanego w formule „pół na pół”.
Oznacza to, że każda gmina włączająca się do ZWIERZowej Akcji Kastracja! przeznacza 5 000 zł
na wykonanie zabiegów, natomiast kolejne 5 000 zł gmina otrzymuje od Fundacji ZWIERZ w
postaci darowizny.

Poza wsparciem finansowym pracownicy gmin mają możliwość uczestniczenia w cyklu
nieodpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z dziedziny ochrony praw zwierząt. Na
każdym etapie realizacji projektu Fundacja ZWIERZ zapewnia wsparcie merytoryczne w
zakresie pomocy w tworzeniu programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt, a także tworzenia dokumentów niezbędnych do
wprowadzenia Akcji Kastracja! w gminie.

Ponadto gminy otrzymują spersonalizowane materiały pozwalające na promowanie Akcji
Kastracja! wśród mieszkańców, a także propagujące skuteczne metody walki z bezdomnością
zwierząt, informatory o zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminach oraz o opiece nad
kotami wolno żyjącymi.

ZWIERZowa Akcja Kastracja! jest skoncentrowana na współpracy z gminnymi samorządami.
Jednak do akcji zaproszone są również organizacje i osoby, które działają lub chcą zacząć
działać na rzecz walki z bezdomnością zwierząt na swoim terenie. Zadaniem organizacji i osób
współpracujących jest rozmowa z włodarzami gmin i zachęcenie ich do wprowadzania
skutecznych rozwiązań w walce z bezdomnością zwierząt, w tym także Akcji Kastracja!. Przed
spotkaniami w urzędach gmin aktywiści będą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach, aby
odpowiednio się przygotować.

Obecnie trwa nabór do III Edycji Akcji Kastracja!. Zgłosić się można poprzez formularz na
stronie internetowej. W przypadku organizacji i osób współpracujących nabór trwa do 31
sierpnia, z kolei gminy mogą zgłaszać się do 31 października. Więcej informacji o akcji oraz
formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.akcjakastracja.org.

WSPÓLNIE OGRANICZYMY BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *