KĘTRZYN: Oświadczenie Zarządu KKS Granicy Kętrzyn – Magna Masuria

KĘTRZYN: Oświadczenie Zarządu KKS Granicy Kętrzyn

1

W odniesieniu do pojawiających się bezpodstawnych i obraźliwych komentarzy mających związek z przełożeniem meczu, który planowany był do rozegrania w dniu 11 listopada br. o godz. 17:00 na stadionie miejskim przy ul. Bydgoskiej 20 w Kętrzynie, pomiędzy drużynami KKS „Granica” Kętrzyn a MKS Mazur Ełk informujemy, że nie ma żadnych podstaw do dalszego szerzenia tego typu reakcji.

W związku z tym, że mecz stanowić miał imprezę masową o podwyższonym ryzyku oraz mając uzasadnienie w dotychczasowych doświadczeniach względem zachowania uczestników meczu i możliwości wystąpienia aktów agresji i przemocy oraz przewidując zagrożenia mogące wystąpić przed, podczas i po meczu, KKS „Granica” Kętrzyn dokonał wszelkiej staranności i poczynił działania celem zabezpieczenia logistycznego meczu.

Tego typu wydarzenia niosą ryzyko wystąpienia incydentów o różnym stopniu nasilenia. Zagrożenie bezpieczeństwa dotyczyć też mogło obiektów infrastruktury miejskiej ale również mieszkańców miasta. Zaznaczyć należy, iż na ostatnio rozgrywanym meczu pomiędzy naszymi drużynami, doszło do uszkodzenia mienia stadionu.

Klub został zapewniony przez Powiatową Komendę Policji w Kętrzynie, że są w pełnej gotowości do zapewnienia ochrony obiektu oraz uczestników planowanego do rozegrania meczu. W dniu 07 listopada br. Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie wystosowała pismo do Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie w treści prosząc o przesunięcie terminu rozegrania meczu z uwagi na brak wystarczającej liczby funkcjonariuszy Policji do prawidłowego zabezpieczenia meczu podwyższonego ryzyka, jak również przed i po jego zakończeniu. Znaczne siły Policji zostały oddelegowane do zabezpieczenia obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę mających się odbyć w Warszawie i w jednostkach macierzystych Policji. Warmińsko-Mazurski Zawiązek Piłki nożnej w Olsztynie otrzymał również pismo Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o podobnej treści jak wyżej czyli o nie posiadaniu w dyspozycji wystarczającej liczby funkcjonariuszy Policji do zabezpieczenia meczu w Kętrzynie.

Organizator rozgrywek, tj. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w Olsztynie otrzymał informację o zorganizowanym przez klub zabezpieczeniu meczu w postaci profesjonalnej ochrony w licznie 40 pracowników ochrony, gdzie w ostatnim meczu rozgrywanym pomiędzy drużyną KKS „Granica” Kętrzyn a MKS Mazur Ełk mecz zabezpieczany był przez służbę ochrony w liczbie 18 pracowników ochrony.

W dniu 08 listopada br. w godzinach porannych KKS „Granica” Kętrzyn otrzymał informację z Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie o poniższej treści, z której jasno wynika, jaki jest powód i jaka została podjęta decyzja przez organizatora rozgrywek:

Dział Rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego ZPN na wspólny wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie postanowił z urzędu zmienić termin spotkania forBET IV ligi pomiędzy KKS Granica Kętrzyn vs MKS Mazur Ełk zaplanowanego na 11-11-2023 godz. 17:00 w Kętrzynie. Po przeprowadzonej konsultacji z zainteresowanymi klubami wyznacza się nowy termin na 02-03-2024 godz. 13:00.

W związku z powyższym nie ma uzasadnienia reakcji występujących w komentarzach z informacją o przeniesieniu meczu planowanego do rozegrania w dniu 11 listopada br. o godz. 17:00 na stadionie miejskim przy ul. Bydgoskiej 20 w Kętrzynie, pomiędzy drużynami KKS „Granica” Kętrzyn a MKS Mazur Ełk.

1 thought on “KĘTRZYN: Oświadczenie Zarządu KKS Granicy Kętrzyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *