REGION: Marcin Kuchciński nowym marszałkiem województwa – Magna Masuria

REGION: Marcin Kuchciński nowym marszałkiem województwa

0

Podczas LIV sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 7 listopada 2023 roku, radni wybrali nowego marszałka województwa, którym został Marcin Kuchciński. Uzupełniono również skład zarządu województwa.

Nowym marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego został Marcin Kuchciński, którego kandydaturę zgłosił Miron Sycz, dotychczasowy wicemarszałek województwa. Z kolei radna Jolanta Andruszkiewicz z klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosiła kandydaturę radnej Bożenny Ulewicz.

W tajnym głosowaniu za kandydaturą Marcina Kuchcińskiego głosowało 19 radnych, natomiast za Bożenną Ulewicz – 11 radnych.

– To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się do Was zwrócić już w nowej roli: roli marszałka naszego województwa – mówił marszałek Marcin Kuchciński podczas sesji. – 17 lat temu rozpoczęła się moja przygoda z samorządem, która z czasem stała się nieodłączną częścią mojego życia. Każdy, niezwykle ważny punkt tej zawodowej drogi – poczynając od Rady Miasta Olsztyna, członka zarządu województwa, a ostatnio wicemarszałka –  nauczył mnie nie tylko odpowiedzialności i sumienności, ale również cierpliwości i pokory. Wierzę, że między innymi te cechy pomogą mi w rozpoczynającym się właśnie nowym rozdziale mojego życia. Raz jeszcze chciałbym podziękować radnym sejmiku, którzy udzielili mi swojego poparcia i obdarowali tym samym dużym kredytem zaufania. Wierzę, że jest to również wyraz  pozytywnej oceny mojej dotychczasowej działalności na rzecz Warmii i Mazur, a także deklaracja na otwarty, merytoryczny dialog i współpracę. Obecna kadencja kończy się już za pół roku, ale mogę obiecać, że będzie to pracowity i dobrze wykorzystany czas. Liczę, że wspólnie podejmiemy wiele dobrych decyzji, które nie tylko umocnią pozycję naszego samorządu, ale również poprawią jakości życia mieszkanek i mieszkańców Warmii i Mazur.

Podczas sesji marszałek Kuchciński poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący powołania pozostałych członków zarządu. Na wicemarszałków rekomendował Sylwię Jaskulską, dotychczasowego członka zarządu województwa, oraz dotychczasowego wicemarszałka Mirona Sycza.

Członkami zarządu zostali zaproponowani: Maria Bąkowska (od 2015 roku sekretarz powiatu olsztyńskiego, która w przeszłości pełniła m.in. funkcję szefowej gabinetu wojewody warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2015) oraz Bogdan Bartnicki (dotychczas dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, a w przeszłości m.in. przewodniczący Rady Gminy Ostróda i zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa).

Wszyscy zaproponowani kandydaci, w wyniku tajnego głosowania radnych, utworzyli zarząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Dlaczego zmiany w zarządzie i sejmiku?

Wybór marszałka oraz zarządu województwa to konsekwencje wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku.

W ich wyniku dotychczasowy marszałek województwa dr Gustaw Marek Brzezin objął mandat senatora w okręgu wyborczym nr 85. Z kolei Jolanta Piotrowska, dotychczasowa członkini zarządu objęła mandat senatorski z okręgu wyborczego nr 87.

Mandat poselski w okręgu wyborczym nr 34 zdobył również Stanisław Gorczyca, dotychczasowy radny wojewódzki Koalicji Obywatelskiej.

Objęcie mandatu parlamentarnego automatycznie wygasza mandat radnego województwa.

– To doświadczeni samorządowcy, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju naszego województwa. Przejście tych osób do senatu i sejmu nie znaczy, że przestają działać na rzecz naszego regionu, wręcz przeciwnie, teraz mają okazję walczyć o sprawy województwa na innej płaszczyźnie. Serdecznie gratuluję zdobycia mandatów do parlamentu RP, ale nie żegnamy się. Będziemy razem zabiegać o rozwój naszego województwa – mówiła Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Mandat radnego województwa za Gustawa Marka Brzezina objął Stanisław Żelichowski, polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji oraz na Sejm RP I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, minister odpowiedzialny za środowisko w kilku rządach RP. Za Jolantę Piotrowską mandat objęła Katarzyna Sobiech, absolwentka Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Warszawie oraz Uniwersytetu Białostockiego, dyrektorka w Piskim Domu Kultury. Zaś mandat po Stanisławie Gorczycy objęła Katarzyna Królak, specjalistka ds. zarzadzania,  zajmująca się aktywizacją społeczną i zawodową mieszkańców regionu warmińsko-mazurskiego. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą.

Poza wyborem marszałka i członków zarządu radni na LIV sesji sejmiku wysłuchali także informacji na temat transportu lotniczego w województwie warmińsko-mazurskim. Podjęto także m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia o współpracy pomiędzy samorządem województwa a okręgiem Dolj (Rumunia) oraz w sprawie utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Centrum Nowych Technologii.

Kolejną sesję zaplanowano na 19 grudnia 2023 roku.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego:

Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa  warmińsko-mazurskiego
Miron Sycz – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Maria Bąkowska – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego
Bogdan Bartnicki – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego

MARCIN KUCHCIŃSKI

Ukończył studia na kierunku ochrona środowiska i rybactwa śródlądowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Długoletni pracownik sektora prywatnego. Był dyrektorem Departamentu Pozyskiwania Inwestorów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zasiadał także w Radzie Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Doświadczony samorządowiec naszego regionu. Swoją służbę publiczną rozpoczął jako radny miasta Olsztyn latach 2006-2015.

2 listopada 2015 został wybrany do zarządu województwa warmińsko-mazurskiego V kadencji. W 2018 uzyskał mandat radnego sejmiku warmińsko-mazurskiego VI kadencji.

4 grudnia 2018 wybrany wicemarszałkiem województwa, odpowiedzialnym m.in. za sprawy infrastruktury, geodezji, ochrony zdrowia, zamówień publicznych, administracji i obsługi urzędu oraz dróg wojewódzkich. Odpowiedzialny również za rozwój strategicznej inwestycji województwa czyli Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

7 listopada 2023 został wybrany marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Prywatnie mąż Eweliny, ojciec dwóch córek: Oli i Niny. Miłośnik sportu, biegania i zdrowego trybu życia. Zapalony żeglarz i wędkarz. Były siatkarz klubu AZS Olsztyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *