KĘTRZYN: Radny Nowak chce dialogu w sprawie garaży – Magna Masuria

KĘTRZYN: Radny Nowak chce dialogu w sprawie garaży

39

Wczoraj (tj. 20-01-2021) odbyło się w ratuszu miejskim spotkanie radnych na wniosek radnego Zbigniewa Nowaka. Spotkanie dotyczyło pism wysłanych przez Urząd Miasta w Kętrzynie do właścicieli garaży wolno stojących, które wzywa do zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z dowolną firmą zajmującą się gospodarką odpadami komunalnymi. Urzędnicy tłumaczą to jako kolejny krok w porządkowaniu gminy miejskiej Kętrzyn pod względem gospodarki odpadami komunalnymi. Urzędnicy również twierdzą, że oświadczenie zamieszczone na stronie info-Kętrzyn24.pl przez czytelnika o nicku „obserwator” nie ma racji bytu, bo nie ma mowy o nim w Ustawie. Wystąpiliśmy w tej sprawie do kancelarii prawnej o opinię prawną czy takie oświadczenie ma rację bytu w świetle obowiązującego prawa o czym będziemy informować w przyszłości.

Na spotkaniu radni doszli do wniosku, aby do końca marca powołać zespół dotyczący sprawy garaży, który będzie się składał z urzędników, radnych oraz przedstawicieli garaży wolno stojących z danych osiedli czy ulic. Radny Zbigniew Nowak w rozmowie z nami stwierdza, że takie podejście pozwoli wypracować w toku dyskusji najlepszy kompromis, który zadowoli wszystkie strony tego sporu.

Radny Zbigniew Nowak: wniosek o spotkanie konsultacyjne złożyłem z uwagi na to, że nie zgadzam się “z porządkowaniem gospodarki odpadami, jak twierdzą urzędnicy” w taki sposób, jak to zrobiono w grudniu. Na pytanie moje a także innych radnych, jaką umowę ma zawrzeć właściciel garażu, który nie wytwarza w nim jakichkolwiek odpadów, a tylko garażuje swój samochód. Na to pytanie, jak na razie brak odpowiedzi. W mojej ocenie celem pracy zespołu, do którego zaprosimy także przedstawicieli zespołów garażowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, będzie odpowiedź także i na to pytanie. Nie tylko według mnie, ale większości radnych ten, kto nie wytwarza odpadów w garażu nie powinien być zmuszany do zawierania umów i płacenia.

39 thoughts on “KĘTRZYN: Radny Nowak chce dialogu w sprawie garaży

 1. Do treści artykułu dodam, że wniosek o spotkanie konsultacyjne złożyłem z uwagi na to, że nie zgadzam się „z porządkowaniem gospodarki odpadami, jak twierdzą urzędnicy” w taki sposób, jak to zrobiono w grudniu. Na pytanie moje a także innych radnych, jaką umowę ma zawrzeć właściciel garażu, który nie wytwarza w nim jakichkolwiek odpadów, a tylko garażuje swój samochód. Na to pytanie, jak na razie brak odpowiedzi. W mojej ocenie celem pracy zespołu, do którego zaprosimy także przedstawicieli zespołów garażowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta, będzie odpowiedź także i na to pytanie. Nie tylko według mnie, ale większości radnych ten, kto nie wytwarza odpadów w garażu nie powinien być zmuszany do zawierania umów i płacenia.

  1. Dlaczego umowę śmieciową ma zawierać właściciel garażu wolnostojącego a nie musi jej zawierać właściciel garażu podziemnego w budynku którym mieszka. Obaj wykorzystują garaż do przechowania samochodu i nie prowadzą działalności wytwarzającej śmieci.

  2. Jestem właścicielem garażu w którym „trzymam” samochód. Tak się zastanawiam jakie to odpady wytwarzam w tym garażu. Akumulator. Raz na 5 – 6 lat wymieniam akumulator. Zużyty akumulator oddaję do sklepu, w którym kupuję nowy ponieważ unikam w ten sposób dodatkowej opłaty. Wymiana ojeju. To wykonuję w warsztacie. Zużyty olej i filtr zostają w warsztacie. Wymiany a raczej dolewania płyny chłodzącego dokonuję sam. Pozostaje jedna plastikowa butelka na rok. Butelka jest czysta więc wkładam do pojemnika z plastikiem. Podobnie z butelką po płynie do spryskiwacza. Wymiany opon – raz na kilka lat wykonuję w warsztacie. Samochód myję w myjni. To wszystko jednak nie ma nic wspólnego z garażem ponieważ takie „odpady” wytwarzają także właściciele samochodów, którzy nie posiadają garaży.

 2. Panie radny Nowak zapraszam w rejon kompleksu garaży na ul. Kasztanowej / Sikorskiego, najlepiej gdy stopnieje śnieg, zobaczy Pan i może będzie wiedział, skąd biorą się tam różnego rodzaju odpady.

 3. W nielicznych garażach naprawiane są samochody i zwykle tam powstają odpady ktore potem sa wyrzucane.Tu jest problem a nie oplata dla wszystkich.Od czego jest straż miejska i policja.Do roboty Panie nowy komendacie i Panie policjancie Ćwik.Do roboty.

  1. wystrczy jak miasto z wlsnej inicjatywy zobowiązań Komunanik do postawienia dużego kontenera w miejscu takich kompleksów na opady mieszane i zaproponuje stawkę od boksu gazowego. Wówczas będzie można o czymś konkretnym rozmawiać. Ci którzy pojazdy napawają i Ci którzy opony wyrzucają albo w wiązać do umow. A Straz Miejska puścić w teren do nadzoru razem z panią naczelnik.

 4. Wieloletni radny winien wiedzieć, że organy administracji publicznej, a takimi są jednostki samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa. A to oznacza, że każde działanie organu administracji publicznej musi mieć oparcie w przepisie prawnym, a nie jakimś dialogu. Owszem dialog byłby potrzebny, a nawet wskazany, gdy przyjmowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna , a nie po fakcie W tym wypadku, takiego przepisu nie ma, więc i dialog jest niepotrzebny, a rzetelne stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, oraz uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna, które, wg mnie, w sytuacji garaży, w których nie powstają odpady komunalne, ich właściciele nie mają obowiązku zawierania jakichkolwiek umów na wywóz czegoś czego nie ma. I to jest moje zdanie. Będą konsekwentnie jego bronił. Oczywiście inni mogą uważać i postępować odmiennie. I tyle mam do powiedzenia na razie w tej sprawie.

 5. Nie dajmy się zwariować, rzeczywiście dyskusja jest potrzebna na etapie uchwalania stosownych przepisów.
  W mojej opinii bardzo trafna ocena „obserwatora”,po co szukać tematów zastępczych.
  Jest jasne,jeżeli ktoś „produkuje” odpady najzwyczajniej powinien za ich odbiór płacić .

 6. A może zobowiązać do zawarcia umowy na odbiór odpadów samochowych każdego właściciela samochodu? Każdego samochodu oddzielnie. Ile samochodów tyle umów? Do każdy samochód generuje tyle samo odpadów.

 7. Niniejszy problem unaocznia nam, kwestię niezwykle ważną dla społeczności lokalnych, jaką jest wykonywania mandatu radnego przez poszczególnych radnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to radnym (indywidualnie i in gremium) przynależne są wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, w tym, co jest niezwykle istotne dla wspólnoty, stanowienie prawa miejscowego i kontroli władzy wykonawczej. Dlatego aktywność radnych powinna się przejawiać w momencie tworzenia prawa a nie po jego uchwaleniu, gdyż „gardłowanie” po ustanowieniu określonego prawa, a nie w trakcie procesu jego uchwalania, ukazuje rzeczywiste intencje takiego postępowania określonego radnego, którymi, moim zdaniem, jest uzyskanie taniego poklasku w oczach członków wspólnoty, mający w przyszłości przynieść ponowny wybór do rady, Jest to nawet w niektórych sytuacjach kompromitujące dla tych radnych, którzy wcześniej opowiadali się za uchwaleniem określonych reguł, a później je krytykują. Takie wyrafinowane zachowanie jest niezwykle szkodliwe do funkcjonowania wspólnoty i jej rozwoju. Ale jak pokazuje historia, wyborcy uznają takie postepowanie za właściwe i głosują na takie osoby.
  Ale wracając do obciążenia właścicieli nieruchomości garażowych z obowiązkiem zawarcia umów z podmiotami posiadającymi stosowne uprawienia do ich odbioru, to, podtrzymuje to co wypowiedziałem wcześniej. Burmistrz, wg mnie, nie ma prawa do zmuszania właścicieli niezamieszkałych nieruchomości do zawierania takich umów. Prawo daje mu inne środki prawne, ażeby, jeżeli właściciele takich nieruchomości wytwarzają odpady komunalne, ponosili koszty ich
  wywozu.

  1. 1) Ustawę uchwalił sejm a nie radni miejscy, więc w tym przypadku pierwsza część wypowiedzi obserwatora jest lekko nietrafna. Radny Nowak głosował przeciwko wysokim cenom odpadów.

   2) Radny porusza problem nadużycia prawa podmiotowego, unormowany w art.5 kodeksu cywilnego:
   „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

   3) Niedziółka i pani naczelnik Sadowska boją sie konsultacji z mieszkańcami. Nie odpowiedzieli również na szereg pytań dotyczących nieprawidłowości w wyliczeniach cen odpadów. Nie umożliwili również mieszkańcom zdalnego uczestnictwa w sesjach i bezpośredniego zadawania pytań. Czy zachowują się tchórzliwie?

   Stanisłąw Kulas

   1. Bardzo się cieszę, że pan Kulas wrócił do komentowania spraw samorządowych na portalu info Ketrzyn 24. Jego spostrzeżenia i uwagi są jak najbardziej słuszne. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w ZGK Sp. z o.o. w Barcianach. Mam nadzieję, że zwróci uwagę na prawidłowość wyliczenia kosztów zagospodarowania odpadów w tej spółce. Pośrednio także na ustalenie liczby mieszkańców gminy Barciany.

 8. Do „obserwatora”. Panie obserwatorze, najlepiej nic nie robić to wtedy tacy, jak pan, nie będą mieli okazji do krytykowania.

  1. Nie wiem jaki jest cel działania burmistrza. Ale chyba nie jest idiotą. Przecież śmieci wytwarza człowiek a nie mieszkanie, garaż, piwnica czy może jeszcze altanka. Nie ma znaczenia gdzie osoba wypije butelkę wody mineralnej i wytworzy odpad w postaci plastikowej butelki. Oczywiście jeżeli ktoś w garażu czy piwnicy prowadzi działalność zarobkową to umowę powinien zawrzeć. To są sprawy proste do zrozumienia a jednak rządzący mają z tym problem. A może chodzi tutaj o zupełnie coś innego?

 9. Nie lubię polemizować z nickami, chociaż od czasu do czasu to czynię. Zrobię to również na skutek wypowiedzi „Kętrzyniaka”. Zacznę od tego, że nie będę próbował definiować czy jest Pan/i takim czy owakim i jakie ma Pan/i podstawy do krytykowania czy chwalenia, bo po prostu mnie nad zwyczajnie w świecie obchodzi. Ale gdyby Pan/i ze zrozumieniem przyczytał/a, to co ja napisałem, to na coś takiego by się Pan/i nie zdecydował/a, chociaż każdy ma prawo do swojego zdania. W mojej wypowiedzi niema bowiem nic przeciwko działaniu, wręcz wynika zachęta do bycia aktywnym, lecz niech nie będą to działa propagandowe lecz realne, które mogą coś dobrego przynieść wspólnocie.

 10. Poprawna treść mego ostatniego komentarza. Nie lubię polemizować z nickami, chociaż od czasu do czasu to czynię. Zrobię to również na skutek wypowiedzi “Kętrzyniaka”. Zacznę od tego, że nie będę próbował definiować czy jest Pan/i takim czy owakim i jakie ma Pan/i podstawy do krytykowania czy chwalenia, bo po prostu mnie to nadzwyczajnie w świecie nie obchodzi. Ale gdyby Pan/i ze zrozumieniem przyczytał/a, to co ja napisałem, to na coś takiego by się Pan/i nie zdecydował/a, chociaż każdy ma prawo do swojego zdania. W mojej wypowiedzi niema bowiem nic przeciwko działaniu, wręcz wynika zachęta do bycia aktywnym, lecz niech nie będą to działa propagandowe lecz realne, które mogą coś dobrego przynieść wspólnocie.

  Odpowiedz

 11. Szanowny Panie „Obserwatorze” pozwole sobie jeszcze raz się z Panem zgodzić niektóre działania Radnych i tu pragnę zaznaczyć nie tylko Pana Nowka to przysłowiowe bicie piany i szukanie splendoru w społeczeństwie.
  Jestem przekonany,że Pan Kulas nie musi Pana pouczać kto stanowi prawo w naszym Kraju i również kto stanowi prawo miejscowe.
  Kończąc uważam iż jest zasadne rozważyć wprowadzenie opłat za odbiór odpadów w przypadku gdy garaże nie są posadowione na posesjach zamkniętych.

 12. W nieruchomościach zamieszkałych za śmieci płacimy od osoby a w garażach od czego ?Ilości kół ,mocy samochodu, rocznika, ilości zarejestrowanych do przewozu osób czy może od koloru lub przebiegu. Już na tym forum ktoś napisał że właściciele wszystkich samochodów wytwarzają takie same odpady niezależnie od miejsca ich przechowywania . Dlaczego więc to posiadacze garażu muszą ponosić dodatkowe koszty ?

 13. Nie trzeba się tak irytować dosyć wrażenie napisałem iż trzeba rozważyć wprowadzenie opłat za odbiór odpadów z wolnostojących garaży.
  A jeżeli przyjąć opcję, że płacimy wszyscy od osoby to jest jedno z rozwiązań ,ale wówczas przy garażach nie powinno się stawiać żadnych pojemnikow.

 14. Właśnie, w mieście płacimy od osoby, a nie od powierzchni posiadanej nieruchomości. Osoby posiadające auto wytwarzają w związku z tym tyle samo odpadów, bez względu na dysponowanie garażem.

 15. Co robi straż miejska i może już ten „nowo obsadzony” znajomy p. Wróbla komendant, niech się zainteresują (bo ich oczywiście zobaczyć to jak igłę w stogu siana) co się dzieje na „ubocznych” uliczkach, np. Żeromskiego k/ budki PCK , wyrzucone śmieci, rozwalone (butelki plastikowe, rozwalony worek foliowy itp.), może tam by „szlachta” przeszła się choć raz w miesiącu, aby zobaczyć co się dzieje i choć raz wykazała jakąś inicjatywę chęci pracy, bo jak widać po rezultatach to żadna.
  Ktoś musi to robić więc nie można tego jakoś unormować? Niby to uliczka mała i „z boku”, ale za coś biorą pieniądze, sam fakt estetyki, to za chwilę każdy będzie mógł rzucać worki gdziekolwiek, a przecież obok mieszkają ludzie czy nie można temu zapobiec, a może jeszcze kogoś trzeba zatrudnić?….

 16. Jeżeli garażowicze wytwarzają śmieci to może włodarze miasta razem ze strażą miejską przyjrzą się niektórym samochodom bezgarażowym na parkingach a szczególnie miejscom na których parkują. Niektóre z nich ciekną jak nieszczelna kanalizacja. Może tych właścicieli też warto obciążyć bo to co na parkingu jest gorsze jak śmieci.

  1. I to jest słuszna uwaga!
   Co wieczór szlag mnie trafia jak widzę te czarne słupy dymu i czuję smród palonych śmieci w piecach!
   Godzina 18 w kwartale ulic Poznańska/Pomorska/Kołłątaja/Broniewskiego to trening dla Waszych płuc! Nie ma normalnie czym oddychać, przez tych sukinsynów!

  2. Burmistrz i Rada olewa mieszkańców, co ich obchodzi zdrowie mieszkańców, licza się stołki i mamona, te ku… sprzedadzą wszystko za zdrowie mieszkańców

 17. To jest nowy podatek od posiadania garażu.
  Zaraz będzie podatek od posiadania piwnicy, strychu, od altanki w ogrodzie, od basenu, od ławki przy domu itd itp.

  1. Aby wprowadzić podatek od oddychania trzeba
   każdemu obywatelowi zmierzyć pojemność płuc,
   aby było sprawiedliwie.

 18. Panie radny Nowak jaki pan chce dialog i z kim Ryszardem?
  Pan masz wieloletnie doświadczenie w samorządzie (powiat+miasto) Ryszard żaden panu przeciwnik polityczny-samorządowy.
  Ryszard w przedbiegach padnie.
  Wiadomo, że Pan wygrasz!

  1. Zespoły później podzespoły, a gdzie Pan Nowak był jak uchwała była procedowana, przecież jest Radnym?
   A co do kwestii argumentacji czy ktoś jak więcej mówi to świadczy ,że wie więcej?ważne co mówi i o czym.

 19. UCHWAŁA NR XIV/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
  z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). § 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2020 r.
  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie Rafał Rypina

  Pod uchwałą brak raportu z głosowania radnych nad tą uchwałą.
  O wartości podjętej uchwały świadczy y zapis. par. I w związku z tym pytanie do radnych, który z Was zgłosił jakieś zastrzeżenia do tej uchwały, jeżeli tak, to jakie. Przekażcie te informacje członkom wspólnoty. Wadliwość tej uchwały sprowadza się do zapisu: „a powstają odpady komunalne”. Kto niby o tym ma orzekać: właściciel nieruchomości, burmistrz, straż miejska, czy jeszcze inny urzędnik ratusza. Można byłoby wyeliminować tę wadliwość poprzez inną konstrukcję tej jednostki redakcyjnej, wprowadzając:
  1) ustęp 2 o przykładowym brzmieniu: „Właściciel nieruchomości składa oświadczenie o tym czy na tej nieruchomości powstają bądź nie powstają odpady, i w jakiej ilości w skali roku.
  2) ustęp 3: „ Stwierdzenie prawdziwości złożenia oświadczenia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej powierza się Straży Miejskiej.
  To tak na gorąco, i pod rozwagę.

 20. Według otrzymanego raportu głosowania, za przedstawioną wyżej uchwałą głosowali wszyscy radni Rady Miasta, tj. 21 radnych. Wypływające z tego faktu wnioski pozostawiam dla Czytelników.

 21. Czyli uchwała została podjęta jednogłośnie, a teraz dialog, różnego rodzaju zespoły kontrolne etc.
  Pan Nowak nie pierwszy raz próbuje „ogrzewać ” się w blasku różnego rodzaju tworów, które niczego konstruktywnego nie wnoszą .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *