KĘTRZYN: Zapowiedź LIX sesji Rady Powiatu| 17.05.2023 – Magna Masuria

Informujemy, że 17 maja 2023 roku (środa) o godz. 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie (sala kominkowa 47), Plac Grunwaldzki 1, odbędzie się LIX sesja VI kadencji Rady Powiatu w Kętrzynie. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie LIX  sesji Rady Powiatu w Kętrzynie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmian.

3.Sprawozdanie Starosty Kętrzyńskiego z prac Zarządu Powiatu w Kętrzynie w okresie międzysesyjnym.

4.Zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu dotyczące złożonego sprawozdania.

5.Odpowiedzi na zadane zapytania do Starosty Kętrzyńskiego i członków Zarządu Powiatu.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Informacja na temat funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu.

8.Informacje o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, w tym:

a) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i innych ustaw za rok 2022 rok wraz z wykazem potrzeb na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i innych ustaw, oraz zestawieniem potrzeb na 2023 rok w zakresie pieczy zastępczej;
b) Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kętrzyńskim za 2022 rok;
c) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

10.Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Kętrzyński do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023″;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  pomieszczeń kuchni wraz z pomieszczeniami piwnicznymi w budynku położonym w Kętrzynie przy ul. Poznańskiej  będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz odstąpienia od obowiązku zastosowania przetargowego trybu zawarcia  przedmiotowej umowy dzierżawy;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2023 – 2035;
d) podziału rezerwy celowej oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2023;
e) rozpatrzenia petycji w sprawie drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Kiemławki Wielkie – Winda;
f) uchylenia uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie Nr XLVII/320/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

11.Informacje, oświadczenia i wolne wnioski.

12. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu w dniu 23 marca 2023 r.

13. Zamknięcie LIX sesji Rady Powiatu w Kętrzynie.

5 thoughts on “KĘTRZYN: Zapowiedź LIX sesji Rady Powiatu| 17.05.2023

  1. Ciekawe, czy Starosta opowie coś o swoim pracowniku, który na powiatowej majówce w trakcie zwolnienia lekarskiego bawi się ze swoim szefem… a społeczeństwo widzi i ocenia… czy w innej firmie byłoby to możliwe?

    1. No właśnie. Prawie 3 tysiące osób było tego świadkami. Czy tak wolno? Tak korzystać ze zwolnienia? To nie była wizyta u lekarza albo w aptece.

    1. Chyba chodzi o dyrektora placówki, o której teraz głośno w powiecie i w sumie w kraju. Widziałem, że nawet na legalu pozowali do zdjęcia dla jakiejś gazety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *