KĘTRZYN: Zmarł Stanisław Tarasewicz

1

W dniu 25 lipca 2023 roku zmarł Pan Stanisław Tarasewicz – człowiek, którego zaangażowanie i oddanie sprawom lokalnym na zawsze pozostaną w pamięci mieszkańców Kętrzyna. Był wieloletnim Przewodniczącym Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie, długoletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz aktywnym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Kętrzyn.

Pan Stanisław Tarasewicz poświęcił większość swojego życia na rozwijanie porozumienia i współpracy między Polską a Niemcami. Jako Przewodniczący Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego, działał na rzecz zbliżenia kulturowego i społecznego, promując wzajemne zrozumienie między obydwoma narodami. Jego zaangażowanie w tę sprawę przyniosło korzyści wielu ludziom i wpłynęło pozytywnie na relacje między Polakami i Niemcami.

Jednak to nie jedyna rola, jaką odegrał w życiu społeczności kętrzyńskiej. Przez długie lata pełnił funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, wspierając rozwój młodych umysłów i tworząc pozytywny klimat nauki. Jego oddanie edukacji i troska o uczniów na zawsze zostaną w pamięci tych, którzy mieli zaszczyt uczyć się pod jego kierunkiem.Ponadto, Pan Stanisław Tarasewicz był również aktywnym członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tej roli podejmował trudne wyzwania związane z problemem alkoholizmu w społeczności, starając się pomóc osobom borykającym się z tym problemem oraz działać na rzecz profilaktyki i edukacji w tym obszarze.

Jego odejście stanowi wielką stratę dla całej społeczności Kętrzyna. Jego poświęcenie, empatia i oddanie sprawom publicznym pozostaną zawsze w sercach tych, których dotknął swoją obecnością i działaniem. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim znajomym składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia w tym trudnym czasie.

1 thought on “KĘTRZYN: Zmarł Stanisław Tarasewicz

  1. Pan Stanisław Tarasewicz zmarł we wtorek 25 lipca 2023 a nie 27 lipca. Jestem pogrążony w smutku i składam kondolencje najbliższym Żonie i Rodzinie. Dziękuję Redakcji za docenienie i uznanie zasług i roli jaką odegrał dla społeczności Kętrzyna za życia. Pamiętajmy o skromnym i pogodnym Kętrzynianinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *