Kompendium wiedzy na wybory samorządowe – Magna Masuria

Kompendium wiedzy na wybory samorządowe

0

W nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia i ewentualnie 21 kwietnia 2024 roku, obywatele będą mieli szansę wybrać swoich przedstawicieli na różnych szczeblach samorządu. Szczegółowe informacje dotyczące procedur wyborczych oraz kwestii dotyczących kart do głosowania zostały niedawno ujawnione przez Komisję Wyborczą.

W pierwszej turze wyborów, mieszkańcy posiadający prawo wyborcze otrzymają 3 lub 4 karty do głosowania, w zależności od miejsca zamieszkania. Osoby zamieszkujące miasta na prawach powiatu otrzymają trzy karty, podczas gdy mieszkańcy innych miast i gmin dostaną cztery. Jednakże, w przypadku drugiej tury, która może się odbyć 21 kwietnia, wydawana będzie tylko jedna karta.

Karty do głosowania będą zawierać listy kandydatów do różnych instytucji samorządowych, w tym rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają mniej kart, ponieważ ich zadania obejmują zarówno funkcje gminne, jak i powiatowe, dlatego wybór obejmuje jedynie członków rady miasta.

Drugą turę wyborów przeprowadzi się tylko w tych gminach i miastach, w których żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie uzyskał ponad 50% głosów poparcia. W takim przypadku do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów. Wówczas, 21 kwietnia, mieszkańcy otrzymają tylko jedną kartę do głosowania, zawierającą nazwiska dwóch wybranych kandydatów.

Jak prawidłowo oddać głos w wyborach samorządowych? W dniu wyborów, lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. W pierwszej turze wyborów, głosować można tylko na jednego kandydata na każdej z otrzymanych kart. Głos będzie ważny, jeśli w kratce przy nazwisku danego kandydata postawiony zostanie znak „X”. Głos będzie uznany za nieważny, jeśli zostanie postawiony znak w inny sposób niż „X” lub jeśli zostanie on postawiony przy nazwisku więcej niż jednego kandydata.

Co w sytuacji braku kandydatów na wójta lub kiedy kandydat jest tylko jeden? W przypadku braku kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta, wybór musi dokonać rada gminy. Natomiast, jeśli zarejestrowany zostanie tylko jeden kandydat, na karcie pojawi się tylko jedno nazwisko, przy którym dostępne będą dwa pola – „za” i „przeciw”. Kandydat zostanie uznany za wybranego, jeśli uzyska więcej niż połowę głosów „za”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *