KORSZE: Wraca problem z wodą! – Magna Masuria

Jak podaje główny profil Facebook Urzędu Gminy Korsze w dniu 4 lipca br., został wydany Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie w sprawie wody z wodociągu GARBNO (Garbno, Dubliny, Saduny, Płutniki, Banaszki).

PPIS w Kętrzynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Garbno, stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 stopniach C. Jednocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli, bakterii grupy coli i enterokoków w 100ml wody.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim jej przegotowaniu.

1 thought on “KORSZE: Wraca problem z wodą!

  1. A co na to specjalista Adamowicz,powinien natychmiast reagować, bo to druga w Gminie Korsze miejscowość pod względem ilości zamieszkujących osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *