Matactwo ponad podziałami? [odcinek I – ZAPOWIEDŹ] – Magna Masuria

od lewej: Marcin Kołtonowski - Dyrektor ZDP/ Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński

W obecnej kadencji radni powiatowi ujawnili szereg nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie. Nieprawidłowości pojawiały się i nadal pojawiają się przy wycince drzew. Starosta wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej odpowiadają wymijająco, co opublikujemy wkrótce.

W najbliższy czwartek wrócimy chronologicznie do pierwszej sprawy związanej z nieprawidłowościami związanymi z działalnością ZDP w Kętrzynie. Sprawa będzie dotyczyć 23 kwietnia 2019 roku, kiedy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Promocji, Transportu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kętrzynie. Porównamy również nadesłane przez starostę Michała Kochanowskiego sprostowanie ze stanem faktycznym w protokołach wyżej wymienionej Komisji oraz zastanowimy się dlaczego tak usilnie jest chroniony Marcin Kołtonowski?

6 thoughts on “Matactwo ponad podziałami? [odcinek I – ZAPOWIEDŹ]

  1. … niech mi „ktoś” mądry odpowie na pytanie, jak to jest planowane i wykonywane, że droga do Silca od skrzyżowania z drogą do Srokowa jest zbudowana w ramach 3 lub 4 projektów, ale najciekawsze jest to, że od Silca do granicy z powiatem Węgorzewskim – około 400 metrów, nadal jest nietknięta – dziurawa z łatą na łacie… To wbrew wszelkiej logice i zdrowemu myśleniu. Jeżeli wykonano kilka kilometrów, to w czym tkwi problem, żeby temat zamknąć do końca? A zmienić takiego zarządcę, bo prosty temat Go przerasta.

  2. Ta wycinka drzew najbardziej zainteresowała Olenkowicza czyzby faktyczny temat kontrola zatrudnienia byl mu nie na rękę?

  3. Niech Dyczkowski przedstawi do publicznej wiadomości plan wycinki drzew na rok 2021. Wówczas można zgłosić uwagi przez użytkowników dróg.

  4. Chyba komuś drewno z pod nosa uciekło w 2019 skoro taka nagonka.? Komu obiecano a do kogo poszlo? Zaraz zaraz nie trudno się domyśleć….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *