MRĄGOWO: Lokalni działacze uczczą przystąpienie Polski do UE|01-05-2023 – Magna Masuria

MRĄGOWO: Lokalni działacze uczczą przystąpienie Polski do UE|01-05-2023

1

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej to wydarzenie, które miało ogromne znaczenie dla naszego kraju. 1 maja 2023 roku przypada 19. rocznica tego historycznego momentu. Mieszkańcy Mrągowa postanowili uczcić tę rocznicę, aby podkreślić korzyści, jakie niesie ze sobą przynależność do Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości związanych z 19. rocznicą przystąpienia do UE, mieszkańcy Mrągowa będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej. Organizatorzy również wskazali, że wyrażą wsparcie dla Ukrainy, która walczy o wolność i demokrację oraz stara się o przyjęcie do wspólnoty Unii Europejskiej.

Na zakończenie uroczystości, wszyscy uczestnicy odśpiewają hymn UE, „Oda do Radości”. To pieśń, która symbolizuje wartości, jakimi kieruje się Unia Europejska – wolność, równość, solidarność i jedność. Przypomina nam o znaczeniu wspólnej drogi, jaką razem pokonujemy jako narody Europy.

1 thought on “MRĄGOWO: Lokalni działacze uczczą przystąpienie Polski do UE|01-05-2023

  1. A cóż tu świętować? Że daliśmy się jako Polacy nabrać na fałszywe ulotki prezydenta Kwaśniewskiego i na medialną propagandę lewicową, do której w ostatniej chwili przed referendum dołączyła strona kościelna? Dzisiejsza Unia Eu. daleko odbiegła od tej, do jakiej wstępowaliśmy. Rację miał niemiecki polityk Carl Bederman, który przed referendum akcesyjnym przestrzegał Polaków na antenie Radia Maryja przed głosowaniem za akcesją, ponieważ znaleźlibyśmy się w nowej, neofaszystowskiej pułapce, jeszcze gorszej od tej z jakiej wychodziliśmy. Tak też się stało. Jesteśmy świadkami upadku państw suwerennych i tworzenia systemu globalnego komuno-faszyzmu. Natomiast nadzieje Jana Pawła II, który tuż przed referendum apelował do Polaków o głosowanie za akcesją, ponieważ pokładał w nas nadzieję na ewangelizację Europy, jak widać wcale się nie spełniły. Jest wręcz odwrotnie. To społeczeństwa unijne, jak nigdy przedtem, są teraz dechrystianizowane i poddane praniu mózgów za pomocą różnych, fałszywych ideologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *