MRĄGOWO: Organ wykonawczy z 11 głosami „ZA” – Magna Masuria

MRĄGOWO: Organ wykonawczy z 11 głosami „ZA”

0

fot. Paweł Krasowski

30 czerwca br., odbyła się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mrągowie, gdzie radni decydowali nad udzieleniem lub nie udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium organowi wykonawczemu miasta Mrągowo. Organ wykonawczy miasta Mrągowo otrzymał bezwzględną większością zarówno absolutorium jak i wotum zaufania.

11 ZA, 10 PRZECIW

Taki wynik głosowania dobrze nie rokuje organowi wykonawczemu miasta Mrągowo jakim jest Stanisław Bułajewski. Podczas swojego wystąpienia na sesji chwalił się jedynie kilkoma zakończonymi inwestycjami wynikającymi z zakresu obowiązków organu wykonawczego jakim jest burmistrz miasta Mrągowo. Wśród chwalonych inwestycji jest wymiana nawierzchni na ul. Kościelnej, która budzi wiele kontrowersji i została wykonana z naruszeniem przepisów prawa.

Wynik głosowania sprawił, że organ wykonawczy w ciągu ostatniego roku stracił zaufanie u większości radnych, a stworzona obecna koalicja z 11 radnych wygląda na twór nie trwały i kruchy. Nerwowa sytuacja panująca na sesji również przekłada się na czynniki działające na zewnątrz radny. Jednym z nich są hejterskie ataki z profilu facebook „Radni Miasta Mrągowo”, które uderzają w radnych będących w opozycji do organu wykonawczego.

WALKA O JEDEN GŁOS

Ostatni rok – jak podaje portal Info Mrągowo PL – to również nieustanna walka o przewagę w Radzie Miasta. Tym głosem okazał się radny Kamil Wojno, który startował do wyborów z listy Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej. Już wcześniej podnosił rękę za podwyżką wynagrodzenia organu wykonawczego. Radny Wojno 30 czerwca br., potwierdził lojalność głosując zarówno za wotum zaufania, jak i absolutorium dla organu wykonawczego.

Merytoryczny głos z opozycji

Radni z ugrupowania Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej będący w opozycji do organu wykonawczego miasta Mrągowo zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium. Wskazują przy tym na szereg spraw, z których nie wywiązał się organ wykonawczy – w tym z obietnic wyborczy. W wydanym oświadczeniu przez radnych MiS-u i MWS wskazali dlaczego byli i głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium i wotum zaufania Bułajewskiemu. W treści oświadczenia wskazali na:

– słabą jakość zarządzania Mrągowem,
– brak sprawowania kontroli nad majątkiem miejskim – radni MiS-u oraz MWS-u szczególnie wskazują na brak kontroli nad spółką Mrongoville, na co wskazywał raport Najwyższej Izby Kontroli,
– brak poszanowania funduszy publicznych oraz przepisów prawa – gdzie opozycyjni radni wskazują za przykład wymianę nawierzchni na ul. Kościelnej,
– „wyniszczanie” rodzimych przedsiębiorców,
– brak realizacji kluczowych i ważnych dla Mrągowa inwestycji miejskich

Podsumowując jeden głos sprawił, że zaakceptowano wykonanie budżetu oraz zaufano organowi wykonawczemu na kolejny rok. Jednak czy przewaga w radnych zbudowana przez Bułajewskiego przetrwa ten rok? Czy jest to twór kruchy i krótkotrwały? Przekonamy się o tym przez najbliższy rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *