MRĄGOWO: Zagraniczne staże mrągowskiej młodzieży – Magna Masuria

MRĄGOWO: Zagraniczne staże mrągowskiej młodzieży

0

W sobotę 23 kwietnia br. 33 uczniów z mrągowskich szkół zawodowych udało się na 4-tygodniowe staże zawodowe do Szwecji. Do Malmö z Zespołu Szkół Nr 2 wyjechało 17 logistyków i ekonomistów. Natomiast z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjechało 16 informatyków i gastronomów. Są to kolejne grupy uczniów, które odbędą staże zawodowe w ramach realizacji projektów ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest to projekt „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”. W Zespole Szkół Nr 2 jest to projekt „Mobilność międzynarodowa szansą na nowe umiejętności”. Będą oni mieli okazję nabyć nowe doświadczenia  zawodowe i umiejętności u szwedzkich pracodawców. Dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe środków finansowych z programu unijnego, wyjazdy na staże zagraniczne są dla uczniów w całości bezpłatne. Otrzymali oni także „kieszonkowe” na czas pobytu. Ponadto przed wyjazdem uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego. W czasie wolnym czekają na nich ciekawe wycieczki i poznawanie regionu, w którym przebywają.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *