NFZ zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu – Magna Masuria

NFZ zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu

0

fot. AdobeStock

Od lutego 2023 roku Narodowy Fundusz Zdrowia podwyższy stawki za pierwsze dni hospitalizacji. W efekcie w ciągu roku do szpitali trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł.

Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce. Dotychczas do trzeciego dnia pobytu pacjenta na oddziale szpital otrzymywał połowę stawki za hospitalizację. Pełna stawka była wypłacana od trzeciego dnia.

Ten mechanizm ograniczał sytuacje, w których pacjent był hospitalizowany, a nie było to konieczne, ponieważ problem zdrowotny, z którym trafił do szpitala, mógł być rozwiązany w trybie ambulatoryjnym.

Teraz stawki za pierwsze dni pobytu w szpitalu wzrosną. Ulepszony mechanizm zapewni więc, że placówka otrzyma dodatkowe fundusze, a dyrektorzy szpitali zyskają większą elastyczność w zarządzaniu ruchem pacjentów. Podwyżka będzie stopniowa.

To rozwiązanie było oczekiwane przez dyrektorów szpitali.

Przewidujemy, że dzięki podwyżce stawek za pierwsze dni hospitalizacji, pacjenci jeszcze szybciej otrzymają fachową pomoc. Dzięki temu pacjenci będą mogli być wypisani ze szpitala wcześniej, a tym samym placówki będą mogły przyjąć więcej chorych. Zmiany korzystnie wpłyną również na sytuację ekonomiczną szpitali, które z jednej strony zwiększą przychody, a z drugiej obniżą koszty – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki wyższym stawkom za hospitalizację do szpitali w ciągu roku trafi dodatkowo co najmniej 200 mln zł. Zmiany w rozliczaniu hospitalizacji wejdą w życie od lutego 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *