POLSKA: Lex Pilot osłabi telewizje lokalne – Magna Masuria

POLSKA: Lex Pilot osłabi telewizje lokalne

0

Lokalne telewizje są ważne dla polityków wszystkich ugrupowań, ponieważ zapraszani są oni do programów polityczno-publicystycznych, które zajmują nawet 40 proc. czasu antenowego. W kampanii wyborczej jeszcze więcej czasu antenowego będzie poświęcone polityce. Takie wnioski płyną z ankiety Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wśród telewizji lokalnych. Lex Pilot spowoduje, że dalsze funkcjonowanie lokalnych telewizji będzie zagrożone.

Stacje telewizyjne lokalnych nadawców są nie tylko ważnym źródłem informacji dla społeczności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, ale są też istotnym kanałem komunikacji na linii polityk – wyborca. Przez zmianę kolejności programów na pilocie lokalne telewizje – dziś często występujące na pierwszych pozycjach – zostaną  „zepchnięte” na bardziej odległe miejsca. Stracą też na wprowadzeniu możliwości zakupu pojedynczych kanałów przez abonentów, którzy w pierwszej kolejności będą wybierali najbardziej popularne programy ogólnotematyczne. W efekcie ubędzie widzów, przez co przyszłość wielu lokalnych stacji jest niepewna.

PIKE zapytała lokalne telewizje o to, jakie dają politykom możliwości kontaktu z wyborcami. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że w programach telewizji lokalnych goszczą lokalni i ogólnokrajowi politycy wszystkich opcji, a aktualnie rządzący są zapraszani nawet częściej. Czas antenowy poświęcany na publicystykę i politykę różni się w zależności od stacji i dochodzi do nawet 40 proc.

– To, jak ważną rolę odgrywają lokalne telewizje dla swoich społeczności i dla tamtejszych polityków, często nie widać z perspektywy dużej polityki w stolicy. A one są bardzo ważne, misyjne, oglądane przez blisko 6 mln widzów. Istnieją, bo są potrzebne. Pozwalają zobaczyć, nagłośnić i zrozumieć realne problemy mieszkańców oraz na bieżąco śledzić ważne dla nich wydarzenia, których nie zobaczy się w ogólnopolskich stacjach. Zmiany w prawie – tzw. Lex Pilot – mogą spowodować, że lokalne stacje telewizyjne będą znikać z rynku medialnego, a wraz z nimi zniknie przestrzeń do komunikacji działaczy i polityków z mieszkańcami mniejszych miejscowości. – mówi Jerzy Straszewski, prezes PIKE.  

W ankiecie przeprowadzonej przez PIKE udział wzięły 52 telewizje lokalne. Wynika z niej, że zdecydowana większość lokalnych nadawców posiada w ramówce programy publicystyczne o tematyce politycznej i samorządowej (98% ankietowanych). Większość stacji zaprasza do swoich programów polityków lokalnych (98% ankietowanych) i ogólnokrajowych (90% ankietowanych). Telewizje są otwarte na polityków wszystkich ugrupowań.

– Wejście w życie Lex Pilot będzie oznaczać ni mniej ni więcej tylko koniec lokalnych telewizji. Ich zniknięcie z rynku spowoduje, że społeczności lokalne stracą wartościowy kanał komunikowania z samorządami, parafiami, wspólnotami, spółdzielniami, a lokalni działacze i politycy utracą ważną przestrzeń dotarcia do swoich wyborców. Czy faktycznie tego chcą? – mówi Bogdan Łaga, Prezes Telewizji Kablowej Chopin z Wejherowa.

Z ankiety wynika też, że w programach lokalnych nadawców politycy samorządowi ze wszystkich ugrupowań mają do dyspozycji podobny czas antenowy. Podobnie jest w przypadku polityków krajowych. Lokalni nadawcy w kampanii wyborczej jeszcze więcej czasu antenowego poświęcają polityce. Stacje telewizyjne małych nadawców lokalnych zamierzają też emitować spoty wyborcze, w większości zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych polityków.

Pomimo, że większość telewizji lokalnych emituje reklamy (94% ankietowanych) to w znacznej mierze utrzymują się one z własnych pieniędzy. W większości ankietowanych telewizji przychody z reklam pokrywają maksymalnie 10% kosztów (73% ankietowanych).

Stacje telewizji lokalnych mają 5,8 mln widzów (Krajowy Instytut Mediów), ponad połowa nadawców emituje swoje programy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, a kolejne 19% to miejscowości do 100 tys. (Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL).

Branża zrzeszająca operatorów i nadawców apeluje o wykreślenie szkodliwych poprawek  do projektu ustawy wprowadzającej Prawo Komunikacji Elektronicznej (tzw. Lex Pilot) oraz o dialog z rynkiem.

Więcej na www.lexpilot.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *