Radni sejmiku województwa wspierają rolnictwo – Magna Masuria

Radni sejmiku województwa wspierają rolnictwo

2

Na XXX sesji sejmiku radni debatowali o wykonaniu budżetu województwa w pierwszym półroczu 2021 roku. Podjęli również stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji rolnictwa.

Region, w którym występuje ASF (ASF ang. African swine fever,) narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz w hodowli. Spowodowane są kosztami likwidacji ognisk choroby, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów wieprzowych.

W województwie warmińsko-mazurskim do tej pory zanotowano już 14 ognisk tej choroby.

– Całe południe jest praktycznie w strefie czerwonej. Co najgorsze system związany z przeciwdziałaniem ASF-u zakłada likwidację stad i brak rekompensat dla rolników – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Sytuacja w poszczególnych gospodarstwach jest bardzo trudna i musimy o tym głośno mówić. Biorąc pod uwagę inflację, wzrost kosztów produkcji, koszty nawozów czy środków ochrony roślin, poziom dochodów rolników spada systematycznie, Potrzebne jest bardzo szybkie działanie i finansowe wsparcie, by zniwelować straty rolników. Pamiętajmy, że nasza postawa rzutuje na przyszłość tego ważnego sektora na Warmii, Mazurach i Powiślu.

W dokumencie czytamy: „Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze względu na bardzo trudną sytuację producentów rolnych w regionie, apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie systemowych rozwiązań, które będą zabezpieczały producentów trzody chlewnej i drobiu przed skutkami zjawisk epidemicznych i jednocześnie gwarantowały szybkie uruchomienie środków finansowych z budżetu państwa”.

Obszary wiejskie stanowią dużą część województwa warmińsko-mazurskiego, a rolnictwo to ważny sektor naszej regionalnej gospodarki. Choroby dotykające trzodę chlewną i ptactwo to poważny cios dla lokalnej gospodarki. Jesteśmy tym faktem zaniepokojeni i zwracamy się do władz centralnych o stosowną reakcję, formułując nasze stanowisko w tej sprawietłumaczy Bernadeta Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa.

Za przyjęciem stanowiska było 18 radnych, natomiast dziewięciu było przeciw. Warto w tym miejscu dodać, że przeciwnikiem stanowiska był radny Grzegorz Prokop (PiS – red.), który zagłosował przeciwko stanowisku, a tym samym nie chce wspierać rolników, których gospodarki masowo upadają na terenie całego kraju w tym na Warmii i Mazurach.

źródło: zrzut ekranu marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin

Podczas spotkania marszałek Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się „Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039“ oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku jednostek, dla których samorząd województwa jest organem założycielskim.

Radni podjęli natomiast uchwałę w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Warmińsko-Mazurski Mechanizm Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021”. W ramach konkursu będą dofinansowane samorządy, które zakupią i montują automatyczne stacje meteorologiczne. Łączna kwota wsparcia wynosi 180 tys. złotych. Wsparciem objęte zostały powiat nowomiejski i nidzicki oraz gminy Braniewo i Działdowo.

Podczas sesji sejmiku przyjęto także raport końcowy z monitoringu wdrażania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” oraz sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020”.

2 thoughts on “Radni sejmiku województwa wspierają rolnictwo

  1. Co za obłuda kłamstwa ,ja od 3 lat składam pisma na temat przestępców ,którzy wprowadzają na rynek spożywczy skażoną żywność.Politycy od dawna zamiatają sprawę pod dywan,czerpią z tego korzyści.Dobrze że zajmie się tym prokuratura krajowa.Ketrzynska i olsztyńska prokuratura ma głęboko te przestępstwa.Nic innego mi nie przychodzi do głowy,dostają za to kasę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *