REGION: Deklaracja zarządu województwa: Tak dla Drogi Wodnej E70 – Magna Masuria

REGION: Deklaracja zarządu województwa: Tak dla Drogi Wodnej E70

1

Droga wodna E70 łączy belgijską Antwerpię z litewską Kłajpedą, będąc jednym z najważniejszych europejskich szlaków komunikacyjnych wschód-zachód. Niestety, polski odcinek drogi był do tej pory w wielu miejscach trudny do pokonania. Wolę poprawy tego stanu rzeczy wykazało zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i pięć samorządów województw, przez które biegnie E70-tka.

Międzynarodowa Droga Wodna E70 na polskim odcinku liczy ponad 600 km i przepływa przez pięć województw: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Szlak wodny posiada nie tylko funkcje transportowe, ale także turystyczne. Pomimo wcześniejszych inwestycji obecny stan drogi nie pozwala na ich pełne uwolnienie. Liczne wypłycenia, mielizny, niskie prześwity mostowe i niesprawne elementy infrastruktury hydrotechnicznej nie pozwalają na sprawną żeglugę, która byłaby atrakcyjna dla turystów i przewoźników.

Uruchomienie Drogi Wodnej E70 wymaga ogromnego nakładu finansowego i złożonej współpracy nie tylko pomiędzy pięcioma samorządami województw, ale także rządem i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Początki współpracy mające na celu przywrócić szlakowi użytkowość sięgają 2006 roku, kiedy to nawiązana została współpraca pomiędzy pięcioma samorządami, przez które przebiega droga E70. Do tej pory opracowana m.in. strategię programową i przeprowadzono szczegółowe analizy, a w sam szlak w latach 2007-2023 zainwestowano prawie 452 mln zł w rozwój infrastruktury dla żeglugi turystycznej na polskim odcinku MDW E70.

Do sprawnego działania szlaku potrzebna jest jednak szersza współpraca, z inicjatywą której wyszło Ministerstwo Infrastruktury. Pierwszym owocem nowej współpracy jest list intencyjny, który przedstawiciele pięciu samorządów podpisali z PGW Wody Polskie i wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką 11 czerwca 2024 roku.

W imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego swój podpis pod dokumentem złożył członek zarządu Robert Turlej. Wszystkie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy i podejmowania kluczowych działań dążących do odblokowania całego szlaku wodnego MDW E70.

Droga Wodna E70 w województwie warmińsko-mazurskim biegnie Zalewem Wiślanym aż do granicy z Rosją.

fot.: Biuro Prasowe UMWP/Łukasz Tokarczyk

1 thought on “REGION: Deklaracja zarządu województwa: Tak dla Drogi Wodnej E70

  1. – Ciekawe, gdy ruszy remont, czy liczba robotników przewyższy liczbę obecnych tu bohaterów od papierów. A… z drugiego końca kanału – gubiernatora Kaliningrada ni wiżu, nu kak że eto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *