REGION: Marszałkowskie wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich – Magna Masuria

REGION: Marszałkowskie wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

0

Do 7 marca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, organizowanego przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

– Jako samorząd województwa dbamy o zrównoważony rozwój całego regionu, w głównej mierze obszarów wiejskich, bo one obejmują większość powierzchni naszej Małej Ojczyzny – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.  – Od lat prowadzimy działania na rzecz poprawy infrastruktury wiejskiej, odnowy wsi, a tym samym polepszenia warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym partnerem w tym procesie są takie organizacje jak Koła Gospodyń Wiejskich. To nasz ważny i potrzebny partner społeczny, broniący praw, reprezentujący interesy, działający na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. Niezwykle cenię społeczną pracę Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin czy rozwijania przedsiębiorczości kobiet. Mają też one swoje zasługi w zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu kulturalnym i kultywowaniu folkloru.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług, poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów, wyposażenia łazienek, komputerów, telewizorów, drukarek czy xero.

Samorząd przeznaczył na ten cel łącznie 150 tys. zł, natomiast dofinansowanie wynosi maksymalnie do 8 tys. zł, przy czym udział dotacji nie może być wyższy niż 80 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy gminy w realizację zadania powinien wynosić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów zadania i musi być określony we wniosku o udzielenie pomocy finansowej. Wkład własny może pochodzić ze środków funduszu sołeckiego.

Poszczególne kwoty pomocy finansowej zostaną przyznane uchwałą sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/8202-marszalkowskie-wsparcie-dla-kol-gospodyn-wiejskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *