REGION: Miliony złotych na potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur – Magna Masuria

REGION: Miliony złotych na potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur

0

Ponad 3,4 mln zł przeznaczy samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na realizację w 2024 roku zadań publicznych w trzech zakresach tematycznych.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w dziedzinie będącej przedmiotem konkursu.

Zadania mogą być wykonane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego. Nie mogą być jednak realizowane w ramach prowadzonej przez organizacje pozarządowe działalności gospodarczej.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone m.in. na rozwój kultury fizycznej. Łączna pula środków przeznaczonych na ich realizację wynosi 2,77 mln zł.

– Na konkurs składają się trzy główne cele – tłumaczy Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – Dzięki tym pieniądzom upowszechniamy różnorodne formy aktywności w różnych środowiskach i grupach społecznych. Zakres jest bardzo szeroki, bo co roku wsparcie trafia do m.in. najmłodszych sportowców, seniorów, studentów, osób z niepełnosprawnościami czy też na popularyzację aktywności fizycznej w środowisku wiejskim i małych miastach. W najbliższych miesiącach przyczynimy się również do udziału zawodników z naszego regionu w krajowych i międzynarodowych zmaganiach. A mamy przecież na uwadze, że wielkimi krokami zbliża się rok olimpijski. Znaczna część puli przeznaczona jest na promocję i organizację ciekawych inicjatyw sportowych, których przecież u nas nie brakuje.

Jednym z kół zamachowych rozwoju Warmii, Mazur i Powiśla jest konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwijanie regionalnej tożsamości w oparciu o dorobek pokoleń mieszkańców regionu. Kultura jest bowiem głównym czynnikiem, który integruje i spaja społeczeństwo, a uczestnictwo w niej buduje poczucie tożsamości społecznej. Na wsparcie projektów rozwoju kultury samorząd województwa przeznaczył łącznie 500 tys. zł (wnioski przyjmowane są w dwóch terminach).

– W nadchodzącym roku poprzez ciekawe inicjatywy chcemy w szczególny sposób uczcić 130. rocznicę urodzin Marii Zientary-Malewskiej oraz 300. rocznicę urodzin Immanuela Kanta, podkreślając ich działalność na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego – dodaje Marcin Kuchciński. – Naszym celem jest również pobudzanie do czynnego uczestnictwa w kulturze czy udział w projektach służących wyzwalaniu twórczych potencjałów. A co za tym idzie – różne festiwale, konkursy, przeglądy, plenery, wystawy czy ekspozycje.

Region Warmii, Mazur i Powiśla charakteryzuje się też różnorodnością etniczną. Tutaj na co dzień wspólnie ze sobą żyją Polacy, Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, mniejszość niemiecka, romska i żydowska.

A ten wielokulturowy tygiel od dziesięcioleci jest wielokrotnie wykorzystywany do organizacji koncertów, wystaw, pokazów filmów, tradycyjnych obrzędów czy odkrywania smaków regionalnych potraw.

– Ludzie żyjący w symbiozie na Warmii, Mazurach i Powiślu mają potrzebę rozmawiania o swojej tożsamości, a turyści podążając tematycznymi szlakami otrzymują możliwość poznania obecnych w tym regionie poszczególnych kultur i religii – mówi marszałek województwa.

W konkursie na wspieranie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych samorząd województwa przeznaczył 150 tys. zł.

Szczegółowe informacje o poszczególnych otwartych konkursach znajdują się na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/8892-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-w-2024-roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *