REGION: Opieka koordynowana w POZ. Co to oznacza dla pacjentów? – Magna Masuria

REGION: Opieka koordynowana w POZ. Co to oznacza dla pacjentów?

0

Już prawie 84 tysiące dorosłych pacjentów z regionu Warmii i Mazur zyskało dostęp do szerszego pakietu badań, leczenia najczęstszych chorób przewlekłych u swojego lekarza rodzinnego, konsultacji z dietetykiem oraz edukacji w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą. To część zmian w POZ, które tworzą opiekę koordynowaną.

Opieka koordynowana to szerszy wachlarz możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty np.: EKG wysiłkowe, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych. Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić pacjentowi konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Nowością jest też możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzone w październiku ub. r. rozwiązanie jasno wskazuje na znaczącą rolę lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej. Podstawowa Opieka Zdrowotna to fundament, na którym opiera się pierwsze diagnozowanie pacjenta i cały proces późniejszej opieki nad chorym. W województwie warmińsko-mazurskim udział w opiece koordynowanej zadeklarowało do tej pory kilkanaście podmiotów medycznych. Kolejne wnioski są procedowane przez Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ.

Nabór wniosków od zainteresowanych podmiotów prowadzony jest w trybie ciągłym. Placówki POZ gotowe do świadczenia opieki koordynowanej mogą składać wnioski do oddziału wojewódzkiego NFZ o rozszerzenie zakresu usług w umowie z Funduszem. Więcej informacji na stronie www.nfz-olsztyn.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *