REGION: Półroczny bilans zatrudnienia – Magna Masuria

REGION: Półroczny bilans zatrudnienia

1

Prawie 2 200 cudzoziemców objętych kontrolą w pierwszym półroczu br. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 187 osób pracowało niezgodnie z przepisami.

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 56%. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini – 20%. Pozostali pracujący nielegalnie to obywatele Mołdawii – 9% i Białorusi – 7%, Bangladeszu – 2%. 

Funkcjonariusze z W-MOSG na Warmii i Mazurach przeprowadzili w analizowanym okresie 86 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 20%, następnie usługowej i pośrednictwa pracy – po 18%. Natomiast w turystyce – 15%, w gastronomii i transporcie po – 10%.

Od początku stycznia do końca czerwca najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 36%, mrągowskim – 10%, ostródzkim – 9%, ełckim 7%, kętrzyńskim 6%, piskim i giżyckim po 5%. W węgorzewskim, gołdapskim i braniewskim po 4%.

W pierwszym półroczu br. sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad  90 tys. zł.

1 thought on “REGION: Półroczny bilans zatrudnienia

  1. A czy legalnym jest zgodnie z ustawą lustracyjną zatrudnianie w urzędzie państwowym osób, które do 31 lipca 1990 roku pełniły służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej np. w ZOMO ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *