REGION: WMARR z ponad 100 milionami euro dla przedsiębiorców – Magna Masuria

REGION: WMARR z ponad 100 milionami euro dla przedsiębiorców

0

W piątek 29 grudnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisał umowę z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację części programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. To kolejny krok wspierania gospodarki regionu poprzez efektywne wykorzystanie środków europejskich. Wartość umowy opiewa na blisko 110 mln euro.

Na mocy umowy, WMARR S.A. pełnić będzie rolę Instytucji Pośredniczącej, odpowiedzialnej za realizację wybranych działań w ramach Priorytetu 1 Gospodarka programu FEWiM 2021-2027.

– Kiedy na Warmii i Mazurach przystąpiliśmy do realizacji programów funduszowych, samorząd województwa stał się poważnym partnerem w biznesie – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – W każdej edycji programów regionalnych zabezpieczamy specjalną pulę środków na przedsiębiorczość. Odpowiedzialność za rozdział tych pieniędzy wśród przedsiębiorców także i tym razem powierzyliśmy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która od wielu lat udziela pomocy przedsiębiorcom. WMARR będzie odpowiedzialna za realizację działań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w różnych obszarach, w tym w działalności badawczo-rozwojowej, transformacji cyfrowej oraz innowacyjności. Jestem przekonany, że współpraca w tym zakresie z tak doświadczonym partnerem przyniesie kluczowe znaczenie dla długoterminowego rozwoju Warmii i Mazur – podkreśla marszałek województwa Marcin Kuchciński.

W ramach tej współpracy WMARR S.A. zajmie się realizacją następujących działań:

  • dofinansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej (w tym centrów badawczo-rozwojowych), aktywów własności intelektualnej, a także działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw (oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi), z dopuszczalnym komponentem wdrożeniowym, w tym również usług B+R dla firm oraz ochrona własności intelektualnej,
  • działalność badawczo-rozwojowa w obszarach zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • małe bony badawcze na innowacje dla MŚP,
  • wsparcie przedsiębiorstw w zakresie produkcji i usług opartych na technologiach cyfrowych, w tym automatyzacja i robotyzacja procesów,
  • innowacyjność i konkurencyjność firm (wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, inwestycje rozwojowe w przedsiębiorstwach, wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju, pakietowanie produktów i usług),
  • internacjonalizacja i ekspansja (umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, infrastruktura biznesowa na potrzeby MŚP).

Alokacja środków na te działania wynosi 109 524 258 EUR na lata 2023-2029. Do zadań WMARR S.A. należeć będzie ogłaszanie naborów wniosków, zawieranie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność, kontrole projektów oraz monitorowanie ich realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *