REGION: Zbigniew Ziejewski drugim Wiceministrem Aktywów Państwowych z naszego regionu – Magna Masuria

REGION: Zbigniew Ziejewski drugim Wiceministrem Aktywów Państwowych z naszego regionu

1

Zbigniew Ziejewski, poseł PSL z okręgu elbląskiego a także doświadczony menadżer i przedsiębiorca, oficjalnie objął stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Choć w politycznych kuluarach przewidywano, że Zbigniew Ziejewski może zostać Ministrem Rolnictwa, resort ten przypadł doświadczonemu Czesławowi Siekierskiemu, znanemu ze swojego zaangażowania w sprawy rolnictwa na forum europejskim.

TO BĘDZIE EFEKTYWNY CZAS

Ziejewski, wyraził swoje zadowolenie z nowej funkcji w Ministerstwie Aktywów Państwowych, podkreślając swoje przygotowanie merytoryczne do zarządzania sektorem polskiego majątku narodowego.

– Mój priorytet na najbliższe miesiące to rzetelna ocena kondycji naszych strategicznych przedsiębiorstw i uporządkowanie spraw po poprzednim rządzie a z tego, co widać na pierwszy rzut oka, to duże wyzwanie – podkreśla minister Zbigniew Ziejewski. – Jako doświadczony menadżer jestem gotowy na wyzwania związane z zarządzaniem dużymi projektami. Cieszę się też na współpracę z ministrem Borysem Budką oraz kolegami wiceministrami. Nadchodzi dobry czas dla państwowej sfery przedsiębiorstw.

ROLNICTWO NA PIERWSZYM PLANIE

W najnowszej roli Wiceministra Aktywów Państwowych, Zbigniew Ziejewski przedstawia ambitny plan usprawnienia działania kluczowych spółek państwowych w Polsce ze szczególnym naciskiem na sektor rolniczy. Jest to zgodne z wizją Ziejewskiego, o której mówi od lat, że najważniejsza sprawa dla Polski w tych czasach to zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

Dlatego Ziejewski planuje skoncentrować się na stabilizacji dużych spółek rolniczych, takich jak Elewarr czy Krajowa Grupa Spożywcza. Jego celem jest uczynienie tych przedsiębiorstw bardziej efektywnymi i zdolnymi do stabilizacji dynamicznego rynku rolniczego.

– W obliczu wyzwań, jakie niesie z sobą chwiejność rynku, chcę, aby spółki rolnicze działały jak szwajcarskie zegarki – podkreśla Zbigniew Ziejewski. – Usprawnienie procesów w tych przedsiębiorstwach pozwoli na szybką reakcję i przeciwdziałanie sytuacjom, w których zboże z zagranicy zalewa polski rynek.

Jego plan obejmuje również rozwinięcie mechanizmów eksportu, zwłaszcza jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy. Ziejewski widzi rolę polskich spółek rolniczych w sprawnym eksportowaniu nadwyżek tego zboża na inne rynki, co przyczyni się do poprawy jakości zboża na rynku krajowym i przede wszystkim ulży polskim rolnikom.

– Podejście oparte na przewidywaniu i planowaniu to klucz do sukcesu w zarządzaniu spółkami państwowymi – podkreśla Ziejewski. – Stabilność cen to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także fundament spokojnego rozwoju gospodarstw rolnych. Chcę, aby polscy producenci rolni mieli pewność, że w poczuciu bezpieczeństwa mogą planować rozwój swoich gospodarstw. To jest w interesie wszystkich Polaków.

PRACOWITY… JAK ZIEJEWSKI

Misja ministerialna to kolejny krok w błyskotliwej, popartej dużą aktywnością karierze politycznej Zbigniewa Ziejewskiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz, który desygnował Ziejewskiego z ramienia PSL a także Donald Tusk i Borys Budka docenili w pośle Ziejewskim przede wszystkim to, że ma on olbrzymie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, jest też osobą niezwykle pracowitą i sumienną.

– Jestem przekonany, że ta nominacja to dobry wybór i kluczowy krok w budowaniu nowej, silnej ekipy rządowej, gotowej do pracy na rzecz naszego kraju. Zbigniew Ziejewski to nie tylko ceniony polityk, ale również człowiek o wyjątkowych cechach osobowych. Jego zdolności menadżerskie i umiejętność budowania dobrych relacji zawsze były jego wyróżnikiem, nie tylko w społeczności sejmowej. Cieszę się, że tak doświadczony polityk i menadżer wzmocni naszą rządową reprezentację w tym kluczowym dla Polski resorcie. – komentuje tę nominację Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, minister obrony i wicepremier.

– Premier Donald Tusk powołał właśnie Zbigniewa Ziejewskiego na wiceministra aktywów państwowych. Cieszę się, że będę mógł współpracować z tak sprawnym fachowcem – potwierdza Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych. Przed nami wiele zadań i bardzo dużo pracy a Zbigniew Ziejewski dał się już poznać, jako osoba, na którą można w takich sytuacjach liczyć. Gratuluje nominacji i cieszę się, że będziemy wspólnie pracować. Przed nami wiele wyzwań, których celem jest przede wszystkim przywrócenie właściwych zasad zarządzania majątkiem narodowym, czyli spółkami skarbu państwa

1 thought on “REGION: Zbigniew Ziejewski drugim Wiceministrem Aktywów Państwowych z naszego regionu

  1. A co wobec tego z jego działalnością działalnością gospodarczą,którą prowadzi ?
    czy tutaj nie zachodzi kolizja prawna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *