RESZEL: Kontrowersyjny wyrok w sprawie morderstwa w Reszlu?! Morderca uniewinniony? – Magna Masuria

RESZEL: Kontrowersyjny wyrok w sprawie morderstwa w Reszlu?! Morderca uniewinniony?

0

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 22 maja 2024 r. uniewinnił Grażynę W. od zarzutu zabójstwa swojego męża. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie w dniu 5 kwietnia 2022 r. przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Grażynie W. oskarżonej o zabójstwo swojego męża.

Do zdarzenia tego miało dojść w dniu 17 lutego 2021 r. w jednym z domów w Reszlu. Według ustaleń prokuratora, Grażyna W. tego dnia miała zadać swojemu mężowi wielokrotnie uderzenia narzędziem tępym lub tępokrawędzistym w głowę oraz trzy ciosy nożem, w tym w klatkę piersiową, dokonując zabójstwa pokrzywdzonego.

Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Grażyna W. w toku procesu nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, stanowczo zaprzeczając swojemu udziałowi w zabójstwie męża.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 22 maja 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił Grażynę W. od popełnienia zarzucanego jej czynu.

Sąd podając ustnie motywy tego wyroku wskazał, że prokurator nie przedstawił w tej sprawie wersji zdarzenia odwołującej się bezpośrednio do wskazania okoliczności sprawstwa oskarżonej w popełnieniu zarzucanego jej czynu, utrzymując jedynie, że materiał dowodowy w sprawie uprawdopodobnił, że to Grażyna W. dokonała zabójstwa męża, bo nikt inny poza nią nie mógł tego dokonać oraz podnosząc, że była ona jedyną osobą przebywającą w domu w czasie zabójstwa, przy braku dowodów, że do budynku w tym czasie wchodziły inne osoby z zewnątrz. Zdaniem Sądu, nawet najdalej idące prawdopodobieństwo, przy braku jednak stuprocentowej pewności dowodowej o popełnieniu przestępstwa, musi skutkować uniewinnieniem. W ocenie Sądu, w sprawie tej brak jest bezpośrednich dowodów winy oskarżonej, jak również brak jest wyraźnego motywu, jakim miała kierować się oskarżona zabijając męża.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Jednocześnie informuję, że w obliczu zapadłego nieprawomocnego wyroku uniewinniającego Sąd uchylił stosowany wobec Grażyny W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *