RESZEL: LXII sesja Rady Miejskiej w Reszlu | 27.10.2022 – Magna Masuria

RESZEL: LXII sesja Rady Miejskiej w Reszlu | 27.10.2022

0

fot: mazur.travel

Rada Miejska w Reszlu Przewodnicząca Rady Miejskiej zawiadamiania, że LXII sesja Rady Miejskiej w Reszlu odbędzie się w dniu 27.10.2022r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Reszlu:

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad LXII-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Burmistrza z realizacji bieżących zadań Gminy za okres między Sesjami.
 5. Informacja Burmistrza Reszla i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Reszlu o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2025,
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszla w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Krasickiego,
  3. zmiany do uchwały w sprawie powierzenia przez Gminę Reszel zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata  2022-2033,
  5. zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.                    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *