Szpitale z regionu zabezpieczają się przed cyberatakami przy wsparciu NFZ – Magna Masuria

Szpitale z regionu zabezpieczają się przed cyberatakami przy wsparciu NFZ

0

Do 30 listopada zainteresowane podmioty mogą składać do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wnioski o dotację na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa.

Od początku wojny na Ukrainie zwiększyło się ryzyko ataków cybernetycznych. Szczególnie niebezpieczne i groźne w skutkach mogą być cyberataki na szpitale. Sparaliżowanie infrastruktury informatycznej szpitala może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów m.in. przed próbami włamań.

W całym kraju NFZ podpisał ponad 600 umów w celu zabezpieczenia przed cyberatakami. Wartość wsparcia sięga prawie 250 mln złotych. 

Szpitale z regionu bardzo chętnie podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Do dnia dzisiejszego 34 podmioty złożyły wnioski do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału NFZ o dotację. Łączna kwota przyznanego wsparcia przekroczyła 14 mln złotych. Nabór wniosków potrwa do końca listopada. Do rozdysponowania przez Warmińsko-Mazurski OW NFZ pozostaje jeszcze ponad 4,5 mln złotych.

O wsparcie finansowe mogą wystąpić szpitale oraz centra zdrowia psychicznego. Wysokość dofinansowania jest zależna od kontraktu, jaki placówka medyczna zawarła z NFZ. Szpitale mogą otrzymać od 240 tyś. do 900 tyś. złotych.

Pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na urządzenia, oprogramowanie i usługi teleinformatyczne, które zapobiegają, wykrywają lub zwalczają cyberataki, w tym: systemy do tworzenia kopii danych, systemy antywirusowe, systemy kontroli dostępu administracyjnego i zarządzania uprawnieniami, urządzenia i oprogramowanie zabezpieczające sieć (firewall), systemy zapewniające bezpieczeństwo poczty elektronicznej oraz urządzenia i oprogramowanie oraz wsparcie eksperckie dotyczące cyberbezpieczeństwa. W ramach pozyskanej dotacji można także przeprowadzić szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

Szczegółowe informacje na temat zasad wsparcia i uprawnionych podmiotów można znaleźć na stronie internetowej www.nfz-olsztyn.pl

Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *