RYN: Nielegalna masowa wycinka drzew w Gminie Ryn – Magna Masuria

Akt oskarżenia w sprawie wycinki drzew w gminie Ryn, na terenie Obszaru Chronionego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich .      

Prokuratura Rejonowa w Giżycku  skierowała  do  Sądu Rejonowego w Giżycku  akt oskarżenia przeciwko Hubertowi T.,   któremu zarzucono zlecenie wycięcia 1570  drzew na działce nr 216 w gminie Ryn, leżącej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w wyniku czego doszło do zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach.  

Okoliczności sprawy

W marcu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wpłynęło zawiadomienie dotyczące wycinki zadrzewień nawodnych w obrębie jeziora Orło, obręb Tros, gmina Ryn, na działce nr 216. Przeprowadzona w dniu 28 marca 2022r kontrola na miejscu potwierdziła bardzo dużą skalę wycinki zadrzewień oraz usypanie szerokiej grobli, służącej do wywozu wyciętych drzew. 

Obszar na którym była prowadzona wycinka, jak też cały obręb Tros położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. 

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa wycinkę drzew zlecił właściciel nieruchomości, Hubert T. W wyniku zleconych przez niego czynności wyciętych zostało łącznie 1570 drzew, zniszczeniu uległy wszystkie warstwy roślinności na działce oraz siedliska  ptaków – kani czarnej, która jest objęta ścisłą ochroną gatunkową. 

Zarzuty dla właściciela działki   

Dla  Huberta T.  przedstawiono zarzut, iż w okresie od marca do lipca 2022r, poprzez zlecenie jako inwestor wycięcia na działce nr 216 obręb Tros, gm. Ryn , leżącej na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 1570 drzew w wyniku czego doszło do dewastacji wszystkich warstw biocenozy leśnej oraz siedlisk kani czarnej, podlegającej ścisłej ochronie gatunkowej, spowodował zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach,   tj. o przestępstwo z art. 181 § 1 kk. 

Czyn ten jest zagrożony karą  pozbawienia wolności od 3 miesięcy do  lat 5.  W toku postępowania przygotowawczego, przesłuchany w charakterze podejrzanego Hubert T.  nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.  

źródło: Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

2 thoughts on “RYN: Nielegalna masowa wycinka drzew w Gminie Ryn

  1. Ciekawy jestem kto za tym młodym człowiek stoi, że tak pewny dokonał samowolki wycinki drzew? Gostek w wieku 24 lat posiada takie areały ziemi i to nie dziwi CBA?

    1. dziadek kasę ogarnął już we wcześniejszym ustroju politycznym, dał wnuczkowi na urodziny , Osiem naste,proszę Pana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *