Są pod ochroną, ale szkody jakie wyrządzają liczy się w milionach. Najwięcej zniszczeń powodują bobry i wilki – Magna Masuria

Są pod ochroną, ale szkody jakie wyrządzają liczy się w milionach. Najwięcej zniszczeń powodują bobry i wilki

0

Szkody w wysokości ponad 7 milionów 800 tysięcy spowodowały, w minionym roku, bobry i inne zwierzęta gatunków chronionych – podała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie.

To rekordowa kwota odszkodowań wypłacanych w ostatnich latach. W całym 2019 roku na Warmii i Mazurach zgłoszono ponad 1600 szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione. Zdecydowanie najwięcej, bo 7,5 miliona złotych kosztowały te, wyrządzone przez bobry. W następnej kolejności szkodnikami okazały się wilki i żubry. Zniszczenia spowodowane przez wilki oszacowano na 246 tysięcy złotych, a przez żubry na 19 tysięcy złotych.

Podobnie jak w ubiegłych latach żadnych szkód nie wyrządziły rysie. Od kilku, zamieszkujące województwo warmińsko-mazurskie, bobry powodują coraz więcej szkód. Niszczą drzewa, użytki zielone, uprawy rolne i stawy rybne. Zdarzały się także przypadki zniszczenia dróg dojazdowych i ogrodzeń zdemolowanych po upadku ściętego przez te zwierzęta drzewa.

W minionym roku było o 1/3 mniej szkód spowodowanych przez wilki. Odszkodowania dotyczyły najczęściej zagryzionych przez wilki sztuk bydła, owiec, kóz, danieli, jeleni i muflonów. Dochodziło do tego głównie we wschodniej części województwa na terenie powiatów: gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, piskiego, giżyckiego, węgorzewskiego i kętrzyńskiego oraz w okolicach Braniewa i Olsztyna. Takich przypadków było w sumie 102.

Żubry z Puszczy Boreckiej zniszczyły jedną uprawę kukurydzy w gminie Kruklanki.

Aby ograniczyć szkody powodowane przez bobry i wilki olsztyńska RDOŚ przekazała poszkodowanym prawie 34 tysiące metrów bieżących fladr, prawie 20 tysięcy metrów siatek ogrodzeniowych, prawie 900 słupków i 53 zestawy ogrodzeń elektrycznych. Zakupiono cztery owczarki podhalańskie, które przekazano hodowcom owiec. Psy chronią stada przed atakami wilków. W tamach bobrowych zamontowano natomiast 50 urządzeń obniżających poziom wody w budowanych przez zwierzęta rozlewiskach. Z miejsc najbardziej konfliktowych odłowiono 13 rodzin bobrowych.

Jak szacują służby ochrony środowiska, w regionie żyje obecnie 15 tysięcy bobrów, 140 wilków, 103 żubry i 10 rysi.

źródło: Radio Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *